Horizon in zicht

COV-horizon-in-zicht
Een typische vraag op school: “Als ik op het strand sta en naar de horizon kijk, daar waar het water en de lucht elkaar haast raken, hoe ver kan ik dan zien?” 
Hoe ver de horizon ligt, is afhankelijk van hoe groot je zelf bent en hoe hoog je staat.

Geen tijd meer te verliezen

Er zullen keuzes moeten gemaakt worden. Dat is duidelijk. Dit schooljaar gaan we over de helft van de regeerperiode. De horizon is in zicht. Vóór de zomervakantie werd nog de ene conceptnota na de andere gelanceerd: bestuurlijke optimalisatie, modernisering secundair onderwijs, hervorming lerarenopleiding, … Dit was ook belangrijk. Als onze minister van Onderwijs resultaten wil, dan is er geen tijd te verliezen. Voor het COV ontbreken nog maatregelen voor de startende leraar en de uitrol van het M-decreet. Wij zijn vragende partij voor een investeringsplan voor het basisonderwijs. Hierover moet vóór het einde van dit trimester duidelijkheid komen.

Midden de mensen!

De tijd van ronde tafels, nachten van het onderwijs en andere mediagenieke evenementen is voorbij. Zulke evenementen kunnen best boeiend zijn. Bovendien is een uitwisseling tussen visies democratisch erg belangrijk. Op dit moment heeft het echter geen zin meer om politiek op te grote hoogtes te blijven staan. Grootse ideeën moeten vertaald worden in goede, uitvoerbare projecten. “Midden de mensen!” De toetssteen van het onderwijspersoneel, en dus van het COV, wat écht telt, is wat beleidskeuzes daadwerkelijk in hún leven en in hun werk met leerlingen betekenen.

De weg
Die weg tussen droom en daad kan nog erg moeizaam verlopen. Hoe dichter we bij de verkiezingen komen, hoe harder regeringspartijen zich zullen opstellen. Er wordt elkaar niets meer gegund. Dit is niet wat leraren, kinderen en ouders willen. Bovendien is er schaarste aan middelen. Het zal daarom niet gemakkelijk zijn de debatten tot een goed einde te brengen. Sociaal overleg is de enige sleutel waarbij echt naar oplossingen wordt gezocht. Sterke politieke leiders moeten tijdens zo’n overleg in staat zijn om politieke spelletjes te overstijgen in het belang van de mensen. Zo niet zal het ongenoegen - en dus ook de weerstand toenemen. Het COV doet vandaag geen straffe politieke uitspraken. We wachten de Septemberverklaring af. Maar de besparingen die onze personeelsleden en scholen de voorbije jaren hebben getroffen, doen ons scherp staan!

Loodzware begrotingsoefening

Ondertussen zijn ook premier Michel en zijn federale regeringsploeg aan een loodzware begrotingsoefening begonnen. Alweer! Hoe snel moet bespaard worden? Welke beslissingen zullen genomen worden? Wat betekent de federale begrotingsoefening voor Vlaanderen en dus ook voor onderwijs? 
Besparen en inkomsten zoeken is beleid voeren met visie op de toekomst. Voor ons zijn dat rechtvaardige keuzes die een solidaire toekomst en leefbaar en werkbaar werk niet in de weg staan. Tot nu toe is de regering Michel daar alsnog niet in geslaagd. De resultaten zijn ronduit teleurstellend.


Manifestatie 29 september

Daarom voeren we samen met het ACV volgehouden actie tegen de huidige, asociale regeringsmaatregelen. We willen een regering die kiest voor een rechtvaardige fiscaliteit, voor investeringen, voor meer koopkracht voor gewone mensen, voor leefbaar werk en voor een stevigere sociale zekerheid. Het wordt hoog tijd dat het geweer van schouder verandert. Een beleid waarbij de inspanningen eerlijk en naar draagkracht worden verdeeld, is cruciaal. Daarom zullen we ook als COV, samen met vele militanten, onze stem duidelijk laten horen aan premier Michel en zijn regering op 29 september. Wij verwachten je !
Marianne Coopman
Algemeen secretaris
(Hoofdartikel uit Basis-9)