Een verdedigbaar akkoord over verlofstelsels

COV-verdedigbaar-akkoord-verlofstelsels
Samen met minister Crevits bereikten we een verdedigbaar akkoord over de verlofstelsels voor het onderwijspersoneel. Dat is op zich al nieuws. Want het afgelopen half jaar stond in het teken van onrust en chaos. Federale en Vlaamse besparingsmaatregelen met invloed op de werkbaarheid van onze loopbaan doorkruisten mekaar.


Salamipolitiek

In een eerste fase werden de Vlaamse aanmoedigingspremies afgeschaft. Daarna werd de mogelijkheid voor het nemen van gewone loopbaanonderbreking beknot. Pas in een laatste fase zouden er per beleidsdomein besprekingen starten over regelingen zonder premie. Door deze salamipolitiek kon niemand zich nog een beeld vormen van de toekomstige regeling. Het hoofddoel van de Vlaamse regering? Besparen. De zorg voor het personeel was duidelijk bijkomstig.

Manifeste minachting

Mensen willen weten waar ze aan toe zijn. Scholen willen zich goed kunnen organiseren. Daarom drongen we als vakbonden voortdurend aan dat de besprekingen op een meer globale manier zouden worden gevoerd. Daarom vonden we het belangrijk dat rechtszekerheid bij de start van het schooljaar gegarandeerd zou zijn. De ongemotiveerde weigering van het kabinet Muyters om hiermee rekening te houden, getuigt van een manifeste minachting voor het behoorlijk verloop van het sociaal overleg.

#Tiptop-overleg

Ondanks deze negatieve ervaringen is het COV blijven aandringen op een degelijk sociaal overleg en we zijn blij dat minister Crevits daarin is meegegaan. De grote aanwezigheid van jonge en oudere onderwijsmensen op de manifestatie van 31 mei heeft ook de nodige indruk gemaakt. Samen met de andere onderwijsvakbonden legden we een voorstel op tafel met daarin het recht op onbezoldigde verlofstelsels, ook voor een vijfde, en een degelijke eindeloopbaanregeling.
Minister Crevits luisterde naar onze inhoudelijke argumenten en onderschreef het belang van werkbaar werk. Het is een feit dat de onderwijsloopbaan zwaar onder druk staat: de berekening van de pensioenen, het ingrijpen in de loopbaanonderbreking, de plannen voor langdurig zieken, … Zowel naar de Vlaamse regering als naar de werkgevers trok minister Crevits resoluut de kaart van het onderwijspersoneel. De Vlaamse regering ging akkoord om over deze voorstellen te onderhandelen.

Resultaat

Via het sociaal overleg met de onderwijspartners kwam er een verdedigbaar akkoord uit de bus. Naast het Vlaams zorgkrediet blijft onbezoldigd verlof nemen mogelijk. Ook minder gaan werken kan nog altijd. Vanaf schooljaar 2017-2018  zijn er twee onbezoldigde stelsels ‘verlof voor verminderde prestaties’ en ‘afwezigheid voor verminderde prestaties’. Belangrijk is dat de Vlaamse regering een eindeloopbaanregeling voorziet. Wie 55 jaar of ouder is, heeft het recht om deeltijds te gaan werken tot aan het pensioen. Binnen de bestaande federale regels telt dit verlof mee voor de berekening en de opbouw van het pensioen. Tegelijk wordt het geheel van onbezoldigde verlofstelsels eenvoudiger.

Werkbaar en leefbaar werk

Het ongenoegen en de pijn over het voortdurend inhakken op onze loopbanen blijft doorwegen. Onderwijs wordt gemaakt door mensen. Meer dan negentig procent van het onderwijspersoneel is zeer gemotiveerd en dat willen we zo houden. Sterker nog: mensen zijn meer gedreven in hun werk als ze zich goed in hun vel voelen. Dat is belangrijk voor de kwaliteit van onderwijs. Daarom blijven wij ons als vakbond inzetten om onze samenhangende visie op de loopbaan in onderwijs te realiseren en om de overheden daarvan te overtuigen. Loon, werkvoorwaarden en pensioen zijn onlosmakelijk met elkaar verstrengeld. Langer werken kan alleen maar mits werkbaar en leefbaar werk.

Marianne Coopman
Algemeen secretaris
(Hoofdartikel uit Basis-7)