Overheidspersoneel eist kwaliteitsvolle openbare diensten

#genoeg manif 31 mei
Vandaag 31 mei komt het personeel uit de publieke sectoren op straat tegen de besparingsmaatregelen. “Het is genoeg. Besparingen, pensioenen, loopbaanonderbreking… de maatregelen stapelen zich op. Zonder hoopgevende projecten. En van enig overleg is er eigenlijk geen sprake. Maar de manifestatie gaat niet alleen over die pensioenen, kredietdagen of verlof, het is een betoging tegen de voortdurende afbouw van openbare diensten zoals onderwijs, zorg, mobiliteit en veiligheid”, benadrukt Luc Hamelinck, voorzitter van ACV-Openbare Diensten. 

De malaise bij de overheidsdiensten is groot. Er is een algemeen ongenoegen bij alle overheidssectoren over het huidige beleid. 
De ACV-centrales die de publieke sectoren en het onderwijs vertegenwoordigen, vragen dan ook dat deze overheid ophoudt met haar discours alsof jobs in de overheid enkel een kost zijn. Openbare diensten hebben een meerwaarde voor de maatschappij. Het IMF rekende uit dat elke euro besparing bij de overheid voor een groeiverlies van bijna 2 euro in de economie zorgt. 
De centrales zijn het ook beu dat het sociaal overleg in de openbare sector door deze regeringen niet meer ernstig wordt genomen. Tal van maatregelen, waaronder de pensioenhervorming, werden zonder enig draagvlak doorgeduwd. “Dat is wat de mensen zo kwaad maakt, ze worden bij elke besparingsronde keer op keer zeer zwaar getroffen, zonder enig respect voor hen en hun werk.” 


Besparingen bij ambtenaren en onderwijs

De federale overheidsdiensten moeten het doen met een kwart minder werkingsmiddelen en 10% minder personeel. De besparingen die de federale ‘redesign’ moeten opbrengen zijn onrealistisch. De Vlaamse regering voert vanaf september een nieuw systeem van zorgkrediet in en vermindert daarmee drastisch de huidige mogelijkheden voor loopbaanonderbreking. En lokale besturen zijn verplicht te schrappen in hun werking, met hoe dan ook minder of duurdere dienstverlening voor de burger als gevolg.
Bij de onderwijssector klinkt hetzelfde geluid. “Eerst langer werken met de belofte dat er werk zou worden gemaakt van werkbaar werk, ook op het einde van de loopbaan. Dan maatregelen die het langer werken ‘belonen’ met een lager pensioen en nu ook nog de afschaffing van de gewone loopbaanonderbreking, het is genoeg geweest voor het onderwijspersoneel,” zegt Jos Van Der Hoeven, secretaris-generaal van COC. 
“De besparingen op pensioenen, landingsbanen, loopbaankrediet en het gebrek aan maatregelen voor werkbaar werk maken de werkdruk ondraaglijk en kwaliteitsvol onderwijs onmogelijk”, aldus Marianne Coopman, algemeen secretaris van COV. De maatregelen worden nu genomen door verschillende overheden, Vlaams én federaal. Dit leidt tot een salamipolitiek van onze onderwijsloopbaan. “Als de regeringsbeslissingen worden uitgevoerd, betekent dit een kaakslag voor de aantrekkelijkheid van de onderwijsloopbaan. En dat net nu we leraren zo broodnodig hebben om de maatschappelijke uitdagingen in onderwijs het hoofd te bieden.” 

Besparingen bij overheidsbedrijven

Bij de NMBS ligt er een besparingsplan van 3 miljard euro klaar. Dit betekent de sluiting van zo’n 60% van de loketten, treinen zonder treinbegeleider, minder onderhoud aan infrastructuur en materiaal, etc… Voor Luc Piens van ACV-Transcom is het ‘zonneklaar’ dat deze plannen niet zullen leiden tot een modern en efficiënt bedrijf, wel integendeel. “Nochtans kunnen we er niet omheen dat om zowel de gezondheids- en milieukosten te drukken als de fileproblemen structureel aan te pakken, het openbaar vervoer een cruciale plek zal innemen in een toekomstgerichte globale mobiliteitsvisie. Om die reden is het onbegrijpelijk dat deze regering ervoor kiest om hierin niét te investeren”, aldus Luc Piens. “En de reiziger zal uiteindelijk de dupe zijn met duurdere tickets en minder dienstverlening.”   
Ook de VRT stapt mee in de manifestatie. “De lat wordt steeds hoger gelegd, terwijl de middelen verminderen. De rek is eruit”, zegt Ben Coremans, sectorverantwoordelijke Telecom.
De vier centrales benadrukken tenslotte dat ze wel bereid zijn om mee na te denken over hoe de openbare diensten en het onderwijs beter, efficiënter en modern kunnen werken. “Goed werkende openbare diensten en goed functionerende onderwijsinstellingen kunnen een samenleving net versterken, omdat ze mensen kansen geven, omdat ze een maatschappij creëren waar het goed leven is”, besluiten ze.