Persbericht ACV: Stijging langdurig zieken

Vandaag verschenen opnieuw cijfers over het aantal mensen dat langdurig ziek is. En geheel voorspelbaar duiken meteen voorstellen op om langdurig zieken aan te pakken met financiële sancties.
ACV voorzitter Marc Leemans pikt dit niet: “In de middeleeuwen dacht men zieken te kunnen genezen met aderlatingen. Vandaag denkt men dat te kunnen met financiële sancties. Zieke werknemers worden al heel streng gecontroleerd. Snoeien in de ziekte-uitkering om het aantal langdurig zieken te beperken is volksbedrog,” stelt Leemans. 
“Sancties voor langdurig zieken gaan voorbij aan fundamentele vaststellingen. Zoals de vergrijzing van de werknemersgroep, het verhogen van de pensioenleeftijd en de toenemende werkdruk die werknemers op alle momenten in hun loopbaan treft. Daar liggen de echte oplossingen. Uit onderzoek blijkt dat in weinig bedrijven een leeftijdsbewust  personeelsbeleid wordt gevoerd. Dit is nochtans essentieel om de stijging van het aantal langdurige zieke werknemers aan te pakken. Helaas is de werkbaar werk agenda verengd tot een agenda van langer en harder werken.”
Het ACV wijst er ook op dat de sociale partners in december 2015 een akkoord sloten om er voor te zorgen dat langdurig zieken op vrijwillige basis terug aan de slag kunnen. Op vrijwillige basis, want zieken dwingen om aan het werk te gaan door in hun ziekte-uitkering te snoeien  is een slecht idee. Dit verhoogt alleen maar de financiële en psychische druk op mensen die het al moeilijk hebben. 
“De omzetting van dit akkoord in regelgeving is nog bezig. En toch besliste de regering tijdens de begrotingscontrole van april al dat de sancties er toch komen. Begrotingscijfers halen het op zieken,“ besluit Leemans.

Meer info?