Minister Bacquelaine: duidelijkheid nu!

COV-Bacquelaine
Vandaag om 11 uur trekt het COV met een delegatie van het gemeenschappelijk vakbondsfront van de openbare diensten naar het kabinet van minister Bacquelaine. We klagen er de aanpak van het dossier van de overheidspensioenen aan. We willen duidelijkheid!
De federale regering heeft met haar begrotingsakkoord het onderwijsland in rep en roer gezet. Op dit moment zijn er - volgens onze informatie - nog steeds geen concrete teksten en uitleg over de beslissingen. Dat is hallucinant! Het personeel en de gebruikers van de openbare sector worden bijzonder hard geraakt. Wij en al onze onderwijscollega’s zijn terecht ongerust. Salaris, werkvoorwaarden en pensioen maken één en ondeelbaar geheel van de onderwijsloopbaan. Als de regeringsbeslissingen worden uitgevoerd, betekent dit een kaakslag voor de aantrekkelijkheid van de onderwijsloopbaan.
De houding van de ministers Bacquelaine en Vandeput zorgen voor grote onduidelijkheid en ongerustheid. Moeten we langer werken voor minder pensioen? Staat de ziekteregeling onder druk? Op basis van de afgelegde verklaringen door de federale regering berekende het COV dat dit alvast het geval is voor de pensioenen. Dat is ontoelaatbaar! Het COV wil dringend verduidelijking op papier.
Minister Bacquelaine en minister Vandeput, laat je ware gelaat zien en neem je verantwoordelijkheid! We willen antwoorden.