Invoering 38urenweek in het basisonderwijs

15-01-07-Time-out
Het voorstel van de netten om een 38-urenweek in te voeren in het hele leerplichtonderwijs, is volgens het COV, de grootste vakbond van het basisonderwijs, niet mogelijk zonder een uitbreiding van het huidige personeelsbestand en dus niet zonder bijkomende investeringen.
Een aantrekkelijke loopbaan voor leerkrachten, daar droomt het COV als grootste vertegenwoordiger van het personeel in het basisonderwijs, al lang van. Meer tijd voor de begeleiding van jonge leerkrachten, meer tijd voor die jonge leerkrachten om te kunnen groeien, meer tijd en mogelijkheden om leerkrachten de kans te geven om hun taak doorheen hun loopbaan te diversifiëren. Een meer aantrekkelijke en afwisselende loopbaan dus. Hierin moet geïnvesteerd worden. Het COV weet wel zeker dat dit in het basisonderwijs niet zal lukken met de invoering van een 38-urenweek, zoals de netten voorstellen.
Onderzoek toont aan dat leerkrachten vandaag al meer dan 41 uur per week werken. De grote verwachtingen die in het onderwijs gesteld worden, doen vermoeden dat dat aantal werkuren in de toekomst niet zal verminderen. Integendeel. Het COV vraagt zich daarom af hoe de netten die 38-uren week concreet zien. Hoe willen ze alle taken die vandaag binnen en buiten een school verzet worden in een keurslijf van 38 werkuren wringen?
Marianne Coopman: “De oplossing om ruimte te creëren voor de startende leraar ligt niet in een blind invoeren van de 38-urenweek. Vandaag werkt een leerkracht basisonderwijs gemiddeld 41 uur per week. Het voorstel van de netten lijkt ons daarom niet haalbaar zonder een uitbreiding van het huidige personeelsbestand of een onmenselijke verzwaring van de opdracht. En dus zijn er bijkomende investeringen nodig. Het COV berekende dat dit voor het basisonderwijs minimaal 350 miljoen kan kosten. Want een 38-urenweek invoeren, goed wetende dat het onmogelijk is om met het huidige personeelsbestand alle opdrachten en taken van dat personeel binnen die 38 uur af te lijnen, lijkt ons helaas wat hypocriet.”
Lees hier het persbericht van het COV.