Persberichten 2015

Het COV laat van zich horen
17-04-21-witblad-toekomstpersoneelBuO
Het Gemeenschappelijk Vakbondsfront Onderwijs deelt vandaag in Gent, bij de start van een praktijkdeeldag over het M-decreet, lege vellen papier uit aan de aanwezigen. Want twee maanden voor het einde van het schooljaar weet het personeel van het buitengewoon onderwijs, van de waarborgregeling en van de GON-begeleiding nog steeds niet waar en hoe ze volgend schooljaar aan de slag kunnen gaan. Toch wil minister Crevits vanaf 1 september 2017 de ondersteuningsnetwerken opstarten in het kader van het M-decreet. 
Lees meer
17-03-27-ondersteuningsmodel-legedoos
Vandaag, 27 maart, delen militanten van drie onderwijsvakbonden lege dozen uit aan de Brusselse KVS bij de start van een conferentie over het M-decreet. COV, ACOD en VSOA willen de gelegenheid aangrijpen om nogmaals te wijzen op de tekorten van het ondersteuningsmodel dat nu op tafel ligt.
Lees meer
COV Vrouw tekent curve
Persmededeling gemeenschappelijk vakbondsfront: 
De onderwijsvakbonden hebben op donderdag 16 maart van minister van Onderwijs, Hilde Crevits, vernomen, dat er voorlopig geen ingrepen zullen gebeuren in de opdracht van de leraar. Eerst zullen de resultaten afgewacht worden van een onderzoek naar de taakbelasting van de leraar in het basis- en secundair onderwijs. De minister heeft zich geëngageerd dat de vakbonden nauw betrokken zullen worden bij de bepaling van de opdracht van dat onderzoek. Tot de oplevering van het onderzoek, worden de besprekingen in het kader van het loopbaanpact opgeschort. Het onderzoek wordt onmiddellijk opgestart en de resultaten worden binnen een jaar verwacht.
Lees meer
20170214 Persbericht loopbaanpact COV
Het Gemeenschappelijk Vakbondsfront nam op dinsdag 24 januari kennis van het voorstel van minister van Onderwijs, Hilde Crevits, om via een samenhangend geheel van maatregelen de loopbaan van leerkracht in Vlaanderen opnieuw aantrekkelijker te maken. De daaropvolgende weken organiseerden de onderwijsvakbonden een uitgebreide consultatieronde en werd er een gedetailleerde analyse gemaakt van het voorstel. Op basis daarvan maakte het Gemeenschappelijk Vakbondsfront op dinsdag 14 februari tijdens het Valentijnoverleg zijn standpunt aan de minister over.
Lees meer
15-10-2016 Overheidspersoneel opnieuw zwaar aangepakt
De federale regering heeft de hoofdlijnen van haar begroting 2017 bekend gemaakt. 
Er worden besparingen voorzien in de federale administratie. Er zouden 'efficiëntiewinsten' komen. Minister Vandeput heeft de afgelopen dagen geweigerd uit te leggen wat hij concreet zou doen om hiertoe te komen. Het wordt hoog tijd dat hij dit nu wel doet. Bij het begin van de legislatuur heeft de regering  beslist dat ze over de ganse regeerperiode 550 miljoen euro zou halen door de 'redesign' van de federale overheid. Dit is ondertussen een stevige farce.
Lees meer
2016-10-14 PWA Wijkwerken
OKT 14

ACV waarschuwt: PWA niet lichtzinnig afschaffen

Het onderwijsveld trekt vandaag aan de alarmbel: de afschaffing van het PWA zou de naschoolse kinderopvang fors duurder maken.  Maar ook voor de PWA-werknemers zelf is het afschaffen van het PWA een enorm probleem. Het Vlaams ACV waarschuwt voor een lichtzinnige afschaffing van PWA. 
Deze PWA-hervorming schept bezorgdheden bij meerdere maatschappelijke domeinen: als onderwijsvakbond vrezen wij voor de buitenschoolse kinderopvang, maar ook de werknemer, gebruiker en PWA-beambte worden getroffen, net als de dienstencheque-onderenmingen.
15-01-07-Time-out
Het voorstel van de netten om een 38-urenweek in te voeren in het hele leerplichtonderwijs, is volgens het COV, de grootste vakbond van het basisonderwijs, niet mogelijk zonder een uitbreiding van het huidige personeelsbestand en dus niet zonder bijkomende investeringen.
Een aantrekkelijke loopbaan voor leerkrachten, daar droomt het COV als grootste vertegenwoordiger van het personeel in het basisonderwijs, al lang van. Meer tijd voor de begeleiding van jonge leerkrachten, meer tijd voor die jonge leerkrachten om te kunnen groeien, meer tijd en mogelijkheden om leerkrachten de kans te geven om hun taak doorheen hun loopbaan te diversifiëren. Een meer aantrekkelijke en afwisselende loopbaan dus. Hierin moet geïnvesteerd worden. Het COV weet wel zeker dat dit in het basisonderwijs niet zal lukken met de invoering van een 38-urenweek, zoals de netten voorstellen.
Lees meer
16-08-19 Leerkracht investeert
90% van de leerkrachten investeert bij het begin van het schooljaar. Gemiddeld geven ze dan 93 euro uit aan klasmateriaal. Over een heel schooljaar verspreid kopen leraren voor 261 euro materiaal aan. 
Dit leren we uit een uitgebreide steekproef die het COV deze zomer uitvoerde bij haar leden. De evolutie naar meer digitaal werken maakt de situatie bovendien niet rooskleuriger. Naar aanleiding van de steekproef wil het COV nogmaals het gebrek aan werkingsmiddelen aankaarten. 
695 leerkrachten met een gemiddelde leeftijd van 42 jaar vulden de eenvoudige vragenlijst in. 
Lees hier het persbericht van het COV.
Lees meer
COV-begrotingsmaatregelen
Vandaag maakte de federale regering maatregelen bekend in het kader van de begrotingscontrole. De besliste maatregelen hollen de loopbanen van het onderwijs- en overheidspersoneel verder uit. In de onderwijsloopbaan vormen het loonpakket, de werkvoorwaarden en het pensioen één geheel. Als  deze federale regeringsbeslissingen worden uitgevoerd zijn die een kaakslag voor de aantrekkelijkheid van de onderwijsloopbaan.
Lees meer
COV Kleuter vingerverf
Na de aanslagen in Brussel blijkt eens te meer hoe essentieel dialoog en respect zijn om samen te leven. Wars van al te snelle oordelen wil de volledige onderwijssector een positief signaal geven en werken aan hoop voor de toekomst. Zo willen we steun en waardering geven voor de inzet van scholen na de recente gebeurtenissen. Lees hier het gezamenlijke bericht van de minister van Onderwijs, alle onderwijsverstrekkers, de onderwijsvakbonden, de Erkende Instanties en de Vereniging van levensbeschouwelijke vakken.
Lees meer
15-09-05-Reactie-Vandamme-DS
Het Gemeenschappelijk Vakbondsfront Onderwijs nam vandaag in De Standaard eerst verbaasd en daarna verbolgen kennis van het beeld dat Dirk Van Damme ophangt van ons Vlaams onderwijs.
Lees meer
15-08-26-Brief-aan-Bourgeois-Crevits
De onderwijsvakbonden COV, COC, ACOD Onderwijs en VSOA schreven een open brief aan Vlaams minister-president Bourgeois en viceminister-president en minister van Onderwijs Crevits. Het Gemeenschappelijk Vakbondsfront vreest dat een aantal federale beslissingen de uitvoering van het Vlaams Regeerakkoord inzake het loopbaanpact voor onderwijspersoneel sterk zal bemoeilijken en misschien zelfs verhinderen.
Lees meer
15-06-12-COV-allemaal-samen
Lieven Boeve kondigt vandaag in de pers aan dat de koepel van het katholiek onderwijs een nieuwe dienst opricht om te bemiddelen tussen personeelsleden. “Leerkrachten en directeurs stappen nu te snel naar de rechtbank bij conflicten op school”, vindt Lieven Boeve. Met zijn uitspraken raakt de directeur-generaal van het VSKO de personeelsteams recht in het hart.
Lees meer
15-03-21-reactie-langere-loopbaan
“Hoe kan ik in godsnaam tot 67 jaar mijn job goed blijven doen?”, getuigde een leerkracht op de vakbondsactie van donderdag 19 maart 2015. Nagels met koppen! De zware werkdruk en de niet aangepaste loopbaan, maken langer werken in onderwijs gewoon onmogelijk.
Lees meer
15-02-02-Psychosociale-belasting
De cijfers uit het rapport ziekteverzuim (1) bij leerkrachten en directeurs die vandaag in de pers kwamen, liegen er niet om. Voor directeurs loopt het percentage afwezigheden om psychosociale redenen op tot 58% voor mannelijke en 52% voor vrouwelijke directeurs. In de leeftijdsgroep van 56-65 jaar is 60% van de ziektedagen het gevolg van een psychosociale aandoening.
Lees meer