LOC-verkiezingen 23 november - 4 december 2015

Syndicale verkiezingen COV: in vuur en vlam
Elk schoolbestuur in het gesubsidieerd vrij onderwijs moet voor elk van zijn scholen een lokaal onderhandelingscomité (LOC) oprichten. Het aantal mandaten wordt berekend op basis van het aantal personeelsleden op school. De vakbondsafgevaardigden nemen van rechtswege een zitje in, de overige mandaten worden ingevuld door verkiezingen.
 
Van 23 november tot 4 december zijn het opnieuw LOC-verkiezingen. Heb jij een hart voor het onderwijs en wil je het opnemen voor je collega’s?
 De verkozen personeelsvertegenwoordiger neemt samen met de vakbondsafgevaardigde(n) deze belangrijke taak op in het LOC. 
Wil je meer weten of voel jij je geroepen? Lees hieronder meer informatie:
Ben je bestuurslid van een kring of regio? Ben je bestuurslid van een kring of regio? Er is een aparte module voor de registratie van de LOC- verkiezingsresultaten.  Inloggen doe je met de registratiecode VA-verkiezingen.