Actueel

Het COV ziet het als zijn opdracht om op elk beleidsniveau, in zijn standpunten en acties de belangen van het onderwijspersoneel te behartigen, verdedigen en verbeteren. Vanuit deze taak geeft het COV mee vorm aan vernieuwingen in het onderwijs en de maatschappij. 
Het COV spreekt een flink woordje mee over actuele sociaaleconomische en onderwijsthema’s, brengt zijn mening naar buiten en formuleert standpunten: