Nationale betoging 16 mei 2018

De regering beloofde te werken aan een duurzame en welvaartsvaste pensioenhervorming. Zodat jij, in een levensfase waarbij je zorgnood en dus ook zorgkost stijgt, een stabiel inkomen hebt. Maar de regering doet net het omgekeerde en blijft knoeien aan ons pensioen! 
Er werden al verschillende maatregelen bedacht waardoor je in onderwijs langer moet werken en minder pensioen zal ontvangen. Sinds begin 2016 tellen de studiejaren stapsgewijs minder mee voor het vaststellen van de vroegst mogelijke pensioendatum. Daarbovenop heeft deze regering recent via de wet van 2 oktober 2017 het genadeschot gegeven voor het afschaffen van je studiejaren voor de berekening van het pensioenbedrag …Tenzij je die terugkoopt! (Dit is de zogenaamde 'diplomabonificatie').
Vanaf 2019 zullen we met z’n allen systematisch langer aan het werk moeten. Daarnaast heeft de regering het voornemen om de voordelige pensioenbreuken (tantièmes) in de overheidssector en onderwijs af te schaffen in ruil voor de maatregelen voor ‘zware beroepen’. 
Kers op de taart voor minister van pensioenen Bacquelaine zijn de ideeën over de invoering van eenpuntensysteem. Met dat puntensysteem wordt het onmogelijk om je toekomstige pensioenbedrag te ramen. Je zal wel de punten kennen die je hebt opgebouwd tijdens je loopbaan, maar de euro’s die je daarvoor krijgt, zullen pas enkele jaren voor je met pensioen gaat bekend zijn. Bovendien wordt het pensioenbedrag afhankelijk gemaakt van de levensverwachting en economische of budgettaire elementen. Op die zaken heb jijzelf geen impact, maar het kan wel leiden tot een lager pensioenbedrag

 
Hang zeker onze affiche uit in de leraarskamer van je school en in alle vestigingsplaatsen.

Wij verwachten jou op woensdag 16 mei 

Het COV heeft veel begrip voor de voorjaardrukte op jouw school. Maar ook je latere pensioen is uitermate belangrijk, wij moeten nogmaals mee reageren. Daarom roepen wij alle COV-bestuursleden van alle niveaus en alle COV-militanten op om massaal deel te nemen aan de manifestatie op 16 mei 2018 in Brussel. Ook alle andere COV-leden die de actie willen ondersteunen zijn welkom. 
Alleen is maar alleen… Spreek gerust af met collega’s van de school of scholengemeenschap, of met bestuursleden en militanten van de kring of regio om samen te manifesteren. Wij komen allen mee op voor een eerlijk en correct pensioen voor iedereen.
 
Eerst sensibiliseren, dan manifesteren … 
 
Hierboven kan je in grote lijnen lezen waarover de grote pensioenmanifestatie gaat. Maar weet je ook wat dat heel concreet betekent voor jou? En voor je collega’s? en voor alle onderwijscollega’s in heel België? 
In de speciale onderwijs-pensioenkrant vind je veel achtergrondinformatie over waar het nu om draait. Druk ze af, leg de krant goed in het zicht in de leraarskamer, op de koffietafel, aan het syndicaal prikbord … Je kan ook de bijhorende presentatie gebruiken om de informatie te delen met je collega’s tijdens een syndicaal halfuurtje. 
Bespreek de problematiek op je school, met je collega’s en spreek samen af om je ongenoegen duidelijk te maken op de manifestatie op 16 mei 2018 in Brussel. 
Hier vind je nog een leuk filmpje over ‘staken en betogen’. Want we gaan ‘IN ACTIE VOOR ONS PENSIOEN’.
 

Opvallen is de boodschap!

Ludieke, visueel sterke of luidruchtige omkadering is steeds welkom … Wees creatief. Opvallen is de boodschap. We werken nog enkele ideeën uit. Maar hiermee kan je alvast het nodige actiemateriaal ineen knutselen: drie affiches - vier banners - vier banners met achtergrond.
 

Vervoersregelingen

Voor je vervoer naar de betoging in Brussel op 16 mei kan je rekenen op je ACV-verbond. Schrijf je tijdig in! Je reserveert daarmee een treinticket of plaats op de bus, je krijgt een lunchpakket of lunchvergoeding en kan in het station van vertrek of op de bus een stakingsvergoeding aanvragen als je loonverlies lijdt omwille van je deelname aan de manifestatie. 
Hieronder een overzichtje per regio:

Waar vind je het COV?
  • Het vertrek is voorzien om 11.00 uur aan de Albert II-laan. Het COV verzamelt, samen met alle onderwijscentrales van het tweetalige gemeenschappelijk vakbondsfront vanaf 10 uur, zoals steeds in de buurt van het ministerie van Onderwijs, Koning Albert II-laan ter hoogte van de Georges Matheusstraat. Dit is vlakbij het Noordstation van Brussel.
  • Het eindpunt is aan Brussel Zuid. Bekijk hier het volledige parcours van de nationale betoging.
  • Wij verwachten jou op woensdag 16 mei vanaf 10.00 uur in Brussel! In actie voor ons pensioen! 

 

Hou het veilig 

Samen met de collega’s van alle onderwijsvakbonden betogen we in een aaneengesloten onderwijsblok. Zo verloopt het ook veilig. We voorzien ludiek en animerend betogingsmateriaal. Groene kleding versterkt onze beeldvorming.
  

Gevolgen voor de personeelsleden 

Personeelsleden die op 16 mei geen opdracht hebben in de school en mee gaan manifesteren hoeven in principe vooraf niets in orde te brengen. Ieder doet op een vrije dag immers wat hij wil en er is geen verantwoording nodig. Deze mensen worden niet als ‘stakend’ gemeld. 
Personeelsleden die op 16 mei wel een opdracht hebben in de school en mee willen manifesteren om hun ongenoegen te uiten kunnen aan hun directeur vragen om te mogen deelnemen aan de manifestatie als een ‘dienstopdracht’, zo kunnen zij hun collega’s vertegenwoordigen zonder negatieve gevolgen. Personeelsleden met een opdracht die geen toestemming krijgen van de directeur, kunnen gebruik maken van het stakingsrecht. Meld vooraf bij je directeur dat je staakt om deel te nemen aan de manifestatie. Vermeld zeker ook of je staakt voor een hele of een halve dag. Voor deze personeelsleden zal een dienstonderbreking gemeld worden aan het werkstation en er zal 1 (of een halve) dag loon worden ingehouden. 
Stakende personeelsleden hebben de mogelijkheid om te staken voor een hele of een halve dag. Vul deze stakerskaart volledig in en bezorg hem aan de ACV-verantwoordelijke op de trein of aan de COV-stand op de manifestatie. Kom je met een aantal collega’s van dezelfde school? Dan kan je gebruik maken van de collectieve stakerskaart. Deze wordt door elke staker die recht heeft op een vergoeding ingevuld. De vakbondsafgevaardigde en een verantwoordelijke van je kring of regio ondertekenen de collectieve aanvraag en bezorgen hem aan de ACV-verantwoordelijke op de trein, aan de COV-stand op de manifestatie of in het plaatselijk ACV-dienstencentrum.

Formaliteiten door de school 

Het is niét de bedoeling om een massale staking te organiseren in de scholen. De stakingsaanzegging wordt enkel gebruikt om te kunnen deelnemen aan de manifestatie in Brussel. 
Op de stakingsdag moet een ‘melding dienstonderbreking (RL-2 code 045)’ aan het werkstation gestuurd worden voor alle personeelsleden die staken om aan de manifestatie deel te nemen. Voor personeelsleden die niet staken (werkwilligen en personeelsleden die geen opdracht hebben) moeten geen meldingen gebeuren.  

 

Nuttige informatie

Op 3 mei hebben de verschillende onderwijsvakbonden samen een stakingsaanzegging ingediend voor woensdag 16 mei 2018.

Solidaire actie in de school

Er zijn ook vele collega’s die de manifestatie wel een warm hart toedragen, maar om één of andere reden niet mee kunnen/willen deelnemen aan de manifestatie. 
Niet getreurd, ook de thuisblijvers kunnen hun en ons ongenoegen ondersteunen door op school de collega’s en (waarom niet) de ouders te sensibiliseren. Het is immers ook voor hun pensioen dat we allen samen op straat komen. 
  • Hang affiches uit in en aan de school. Elders op deze actiepagina vind je nu ook slogans en affiches om zelf te maken als actiemateriaal
  • Versier de schoolpoort int ’t groen
  • Geef les in je groene COV-outfit
  • Wat is staken en betogen? Een filmpje legt het uit

 

Tijdens en achteraf

Bezorg sfeerfoto’s en selfies van op de manifestatie van jezelf, je collega’s, pakkende slogans, creatieve verkleedpartijen, … aan covsocialmedia@gmail.com of stuur ze door via een privébericht aan onze facebookaccount www.facebook.com/HetCOV. Heb je je school versierd in het thema van de betoging? Heb je de ouders op een creatieve manier geïnformeerd? Ook dat willen we graag zien!