Stop het #pensioengeknoei! Nationale betoging 19 december

Beeld widget pensioengeknoei 19 december 438-150
De regering beloofde te werken aan een duurzame en welvaartsvaste pensioenhervorming. Zodat jij, in een levensfase waarbij je zorgnood en dus ook zorgkost stijgt, een stabiel inkomen hebt. Maar de regering doet net het omgekeerde en blijft knoeien aan ons pensioen! Ruim 80.000 ongeruste burgers stuurden een mail via www.pensioengeknoei.be. Dit signaal wordt niet gehoord. Daarom organiseren we op dinsdag 19 december een nationale betoging in Brussel.
Waarover gaat het #pensioengeknoei?
Er werden al verschillende maatregelen bedacht waardoor je in onderwijs langer moet werken en minder pensioen zal ontvangen. Sinds begin 2016 tellen de studiejaren stapsgewijs minder mee voor het vaststellen van de vroegst mogelijke pensioendatum. Daarbovenop heeft deze regering recent via de wet van 2 oktober 2017 het genadeschot gegeven voor het afschaffen van je studiejaren voor de berekening van het pensioenbedrag …Tenzij je die terugkoopt! (Dit is de zogenaamde 'diplomabonificatie').
Vanaf 2019 zullen we met z’n allen systematisch langer aan het werk moeten. Daarnaast heeft de regering het voornemen om de voordelige pensioenbreuken (tantièmes) in de overheidssector en onderwijs af te schaffen in ruil voor de maatregelen voor ‘zware beroepen’. Er is nog geen zekerheid over de erkenning van het beroep van onderwijzer als zwaar beroep. 
Kers op de taart voor minister van pensioenen Bacquelaine zijn de ideeën over de invoering van een puntensysteem. Met dat puntensysteem wordt het onmogelijk om je toekomstige pensioenbedrag te ramen. Je zal wel de punten kennen die je hebt opgebouwd tijdens je loopbaan, maar de euro’s die je daarvoor krijgt, zullen pas enkele jaren voor je met pensioen gaat bekend zijn. Bovendien wordt het pensioenbedrag afhankelijk gemaakt van de levensverwachting en economische of budgettaire elementen. Op die zaken heb jijzelf geen impact, maar het kan wel leiden tot een lager pensioenbedrag

Betoog mee op 19 december!

Het COV heeft veel begrip voor de eindejaarsdrukte op jouw school. Maar ook je latere pensioen is uitermate belangrijk, wij moeten nu mee reageren. Daarom roepen wij alle COV-bestuursleden, een delegatie van COV-militanten en senioren op om deel te nemen aan de nationale manifestatie op 19 december 2017 in Brussel. Spreek af met bestuursleden en militanten van je kring of regio om samen te manifesteren. Zij komen zo mee op voor een eerlijk en correct pensioen voor iedereen.
Meer info nodig ?
Wil je meer achtergrondinfo voor onderwijs? Wat betekent dit nu allemaal in detail voor het onderwijspensioen? Lees het in deze artikels:

Vervoersregelingen

Voor je vervoer naar de betoging in Brussel op 19 december kan je rekenen op je ACV-verbond. Hieronder een overzichtje per regio:

Waar vind je het COV?

  • Het vertrek is voorzien om 11 uur aan de Albert II-laan. Het COV verzamelt vanaf 10.30 uur, zoals steeds in de buurt van het ministerie van Onderwijs, Koning Albert II-laan ter hoogte van de Georges Mattheusstraat. Dit is vlakbij het Noordstation van Brussel.

  • Het eindpunt is aan Brussel Zuid. Bekijk hier het volledige parcours van de nationale betoging (pdf van ACV Nationaal) 
  • Wij verwachten jou op dinsdag 19 december vanaf 10.30 uur in Brussel! Stop het #pensioengeknoei !