Het COV informeert!

COV-publicaties
Het COV wil zijn leden correct informeren over thema's die hen als onderwijspersoneel aanbelangen. Tegelijkertijd wil het zijn leden en andere geïnteresseerden op de hoogte houden van nieuwe inzichten en ontwikkelingen op het vlak van onderwijs, van maatschappelijke evoluties, van de engagementen in het ACV en de internationale onderwijsvakbonden. Daarom steekt het COV veel tijd en energie in de vervaardiging van publicaties en tijdschriften. Natuurlijk speelt de vakbond ook in op de nieuwe media.