Syndicale premie

syndicale premie
Alle personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs betaald door Agodi ontvangen einde maart het aanvraagformulier voor de syndicale premie. Enkel de personeelsleden die tijdens het referentiejaar 2016 aangesloten waren bij een erkende vakbond en een minimale ledenbijdrage betaald hebben kunnen van deze premie genieten.
De uitbetaling van de premie 2017 (referentiejaar 2016) is afgesloten. De informatie hieronder wordt bijgewerkt voorjaar 2018.

Heb ik recht op de syndicale premie?

De personeelsleden (voltijds of deeltijds) van het gesubsidieerd onderwijs die tijdens het referentiejaar bezoldigd werden via een salaristoelage EN een minimale ledenbijdrage betaalden, komen in aanmerking voor de syndicale premie. 
Ook personeelsleden in alle vormen van terbeschikkingstelling, waarbij de juridische band met het schoolbestuur is blijven bestaan, komen in aanmerking. 

  Hoe vul ik het aanvraagformulier correct in?

  • Vul het originele formulier volledig in, gebruik slechts één formulier per referentiejaar.
  • Controleer je persoonlijke gegevens, naam en adres. 
  • Verbeter je persoonlijke gegevens indien nodig, je kan het correcte adres noteren in"Vak in te vullen door het bovenvermelde personeelslid"
  • Kleef een groene klever, waarop je kringnummer (formaat xxx) en je nationaal lidnummer ACV / COV (formaat xx- xxxxxx - x) staan, in het “Vak in te vullen door het bovenvermelde personeelslid” 
  •  Vul je post- of bankrekeningnummer in (in IBAN-formaat: BExx xxxx xxxx xxxx)
  •  Schrijf onderaan “Gelezen en goedgekeurd" 
  •  Noteer de datum van de ondertekening
  •  Onderteken het formulier

  Hoe bezorg ik mijn ingevuld aanvraagformulier?

  Je bezorgt het ingevulde formulier zo snel als mogelijk en uiterlijk VOOR 30 juni aan de vakbondsafgevaardigde of de kring- of regioverantwoordelijke. 
  Hoe doe je dat handigst? 
  • Op mijn school is een COV-vakbondsafgevaardigde: 
   Bezorg het aanvraagformulier volledig en correct ingevuld aan de vakbondsafgevaardigde. Hij of zij zal zorgen dat het formulier langs de juiste weg op het algemeen secretariaat in Brussel terecht komt en verwerkt wordt.
  • Op mijn school is geen COV-vakbondsafgevaardigde.
   Bezorg het aanvraagformulier volledig en correct ingevuld aan de verantwoordelijke van uw jouw kring of regio
  • Een overzicht van de kring- en regioverantwoordelijken kan je via deze link raadplegen
  Wanneer bezorgen?
  Je moet het formulier vóór 30 juni aan het COV bezorgen. 
  Formulieren die ons te laat bereiken, kunnen we pas het volgende jaar behandelen. De betalingen registreren van de premies voor tienduizenden leden doen we als centrale zelf en wel zo spoedig mogelijk. Samen met vakbondspremies van de laattijdige aanvragen van het voorgaande jaar moet dit afgerond zijn voor het jaareinde.
  Uiterlijk 31 maartJe ontvangt een aanvraagformulier voor de syndicale premie van AgODI.
  Je vult dit aanvraagformulier correct en volledig in en ondertekent het met de vermelding 'Gelezen en goedgekeurd'  en de datum.
  Je bezorgt het aanvraagformulier aan de COV-vakbondsafgevaardigde in de school. Als er geen vakbondsafgevaardigde is, geef je het formulier aan de verantwoordelijke van de kring of de regio.
  Uiterlijk 30 juniDe kring- en regioverantwoordelijken bezorgen de formulieren aan het COV-secretariaat.
  Voor 1 septemberHet COV-secretariaat zorgt voor de uitbetaling van de syndicale premie.

  Hoe groot is het bedrag van de syndicale premie?

  De  betaaldelidmaatschapsbijdrage tijdens het referentiejaar 2016 bepaalt het bedrag van de premie.
  Schema premiebedragen 2017 (referentiejaar 2016) 
  Minimale lidmaatschapsbijdrage 2016    Bedrag van de vakbondspremie
  Vanaf €151,49€90,00
  Vanaf €113,62€67,50
  Vanaf €75,75€45,00
  Minimaal €37,87€22,50

  Werd mijn syndicale premie al betaald?

  Je kan de uitbetaling online opvolgen via je syndicale e-dossier , dat je kan raadplegen als je inlogt via bovenaan "Mijn ACV".

  Ik heb mijn syndicale premie in 2016 niet aangevraagd. Kan dit nog?

  In 2017 kunnen zowel de aanvraagformulieren met betrekking tot het referentiejaar 2016 als 2015 ingediend worden. Het aanvraagformulier van vorig jaar mag je samen met dat van dit jaar indienen. 

  Wat met het formulier van overleden collega's?

  Rechthebbende nabestaanden van overleden collega’s die aanspraak maken op de syndicale premie  kunnen aan het COV-secretariaat het formulier van de overledene overmaken. Het formulier wordt ingevuld zoals hoger vermeld, maar met het persoonlijke post- of bankrekeningnummer (in IBAN-formaat) van de aanvrager en een dubbele rode streep dwars over de naam + adres op het formulier. De vermelding "overleden" wordt tussen de dubbele rode streep geschreven. Bij hun handtekening dienen de rechthebbende nabestaanden ook hun volledig adres te vermelden.
  Raadpleeg voor meer info ook de rubriek 'Overlijden in actieve dienst'.

  Wat gebeurt er als mijn aanvraagformulier te laat werd ingediend?

  Het COV mag slechts gedurende een beperkte periode de vakbondspremies uitbetalen. Laattijdige aanvraagformulieren worden op het algemeen secretariaat bewaard. Deze formulieren worden verwerkt bij de uitbetaling van de syndicale premies voor het volgende referentiejaar.  
  Uiterlijk 31 maartJe ontvangt een aanvraagformulier voor de syndicale premie van AgODI.
  Je vult dit aanvraagformulier correct en volledig in en ondertekent het met de vermelding 'Gelezen en goedgekeurd'  en de datum.
  Je bezorgt het aanvraagformulier aan de COV-vakbondsafgevaardigde in de school. Als er geen vakbondsafgevaardigde is, geef je het formulier aan de verantwoordelijke van de kring of de regio.
  Uiterlijk 30 juniDe kring- en regioverantwoordelijken bezorgen de formulieren aan het COV-secretariaat.
  Voor 1 septemberHet COV-secretariaat zorgt voor de uitbetaling van de syndicale premie.