Syndicale premie

syndicale premie
Alle personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs die rechtstreeks betaald werden door AgODi krijgen een aanvraagformulier voor de syndicale premie. Je heb recht op die premie als je tijdens het referentiejaar 2017 lid was van het COV en een minimale ledenbijdrage betaalde. 
Kreeg je je aanvraagformulier nog niet? Geen paniek! AgODi is verantwoordelijk voor het tijdig bezorgen van die formulieren. Normaal gebeurt dit voor eind maart. Dit jaar is er een kink in de kabel gekomen. Sommige mensen hebben wel een formulier ontvangen, andere nog niet. AgODi heeft ons verzekerd dat ze de fout rechtzetten en achterstallige formulieren zo snel mogelijk bezorgen. Hou je brievenbus in de gaten. Heb je na de paasvakantie nog steeds niks ontvangen? Vanaf 16 april kan je een duplicaat aanvragen via onze website.

Heb ik recht op de syndicale premie?

De personeelsleden (voltijds of deeltijds) van het gesubsidieerd onderwijs die tijdens het referentiejaar bezoldigd werden via een salaristoelage EN een minimale ledenbijdrage betaalden, komen in aanmerking voor de syndicale premie. 
Ook personeelsleden in alle vormen van terbeschikkingstelling, waarbij de juridische band met het schoolbestuur is blijven bestaan, komen in aanmerking. 

  Hoe vul ik het aanvraagformulier correct in?

  • Vul het originele formulier volledig in HOOFDLETTERS in, zo kunnen wij het digitaal verwerken.
  • Controleer je persoonlijke gegevens, naam en adres. Verbeter indien nodig. Je correcte adres noteer je in het "vak in te vullen door het bovenvermelde personeelslid".
  • Kleef een groene klever, waarop je kringnummer (formaat xxx) en je nationaal lidnummer ACV/COV (formaat xx- xxxxxx - x) staan in het “Vak in te vullen door het bovenvermelde personeelslid”.
  •  Vul je post- of bankrekeningnummer in (in IBAN-formaat: BExx xxxx xxxx xxxx)
  •  Schrijf onderaan “Gelezen en goedgekeurd
  •  Noteer de datum van de ondertekening
  •  Onderteken het formulier

  Hoe en wanneer bezorg ik mijn ingevuld aanvraagformulier?

  Hoe bezorgen?
  • Op je school is een COV-vakbondsafgevaardigde: Bezorg het aanvraagformulier volledig en correct ingevuld aan de vakbondsafgevaardigde. Hij of zij zorgt ervoor dat het formulier langs de juiste weg op het algemeen secretariaat in Brussel terecht komt en verwerkt wordt.
  • Op jouw school is geen COV-vakbondsafgevaardigde.  Bezorg het aanvraagformulier volledig en correct ingevuld aan de verantwoordelijke van je kring of regio.
   
  Wanneer bezorgen?
  Je moet het formulier vóór 30 juni aan het COV bezorgen. 
  Formulieren die ons te laat bereiken, kunnen we pas het volgende jaar behandelen. Het COV registreert de betalingen van de premies voor tienduizenden leden zelf, snel en zeer nauwgezet. Samen met de vakbondspremies van de laattijdige aanvragen van het voorgaande jaar moet dit afgerond zijn voor eind 2018.
  Uiterlijk 31 maartJe ontvangt een aanvraagformulier voor de syndicale premie van AgODI.
  Je vult dit aanvraagformulier correct en volledig in en ondertekent het met de vermelding 'Gelezen en goedgekeurd' en de datum.
  Je bezorgt het aanvraagformulier aan de COV-vakbondsafgevaardigde in de school. Als er geen vakbondsafgevaardigde is, geef je het formulier aan de verantwoordelijke van je kring of regio.
  Uiterlijk 30 juniDe kring- en regioverantwoordelijken bezorgen de formulieren aan het COV-secretariaat.
  Voor 1 septemberHet COV-secretariaat zorgt voor de uitbetaling van de syndicale premie.

  Hoe groot is het bedrag van de syndicale premie?

  De betaalde lidmaatschapsbijdrage tijdens het referentiejaar 2017 bepaalt het bedrag van de premie.

  Minimale lidmaatschapsbijdrage 2017   Bedrag van de vakbondspremie
  Vanaf € 154,56€ 90,00
  Vanaf € 115,92€ 67,50
  Vanaf € 77,28€ 45,00
  Minimaal € 38,64€ 22,50

  Werd mijn syndicale premie al betaald?

  Je kan de uitbetaling online opvolgen via je syndicale e-dossier dat je kan raadplegen als je inlogt via "Mijn ACV", bovenaan onze website.

  Ik heb mijn syndicale premie in 2017 niet aangevraagd. Kan dit nog?

  Jawel, dat kan nog. Het aanvraagformulier van vorig jaar mag je samen met dat van dit jaar indienen. 

  Wat met het formulier van overleden collega's?

  Rechthebbende nabestaanden van overleden collega’s die aanspraak maken op de syndicale premie kunnen het formulier van de overledene aan het COV-secretariaat overmaken. Het formulier wordt ingevuld zoals hoger vermeld, maar met een dubbele rode streep dwars over "naam + adres". Schrijf het woord "overleden" tussen de dubbele rode streep. De erfgenaam vermeldt op het formulier zijn of haar naam, volledig adres, persoonlijk post- of bankrekeningnummer (IBAN-formaat) en handtekening.
  Raadpleeg voor meer info de rubriek 'Overlijden in actieve dienst'.

  Kan ik een nieuw aanvraagformulier krijgen?

  Als je geen aanvraagformulier hebt ontvangen of je vindt het niet meer terug, dan kon je tot 4 september een duplicaat aanvragen. Heb je toch nog vragen? Contacteer de ledenadministratie van het COV: 02 244 37 00 (optie 1) of cov.ledenadministratie@acv-csc.be
  emptyLet op: je ontvangt hiervan geen papieren formulier, dit wordt rechtstreeks bezorgd aan het COV. De syndicale premie aangevraagd met een duplicaat wordt uitbetaald na 1 juli.

  Wat gebeurt er als mijn aanvraagformulier te laat werd ingediend?

  Het COV mag slechts gedurende een beperkte periode de vakbondspremies uitbetalen. Laattijdige aanvraagformulieren worden op het algemeen secretariaat bewaard. Deze formulieren worden verwerkt bij de uitbetaling van de syndicale premies voor het volgende referentiejaar.  
  Uiterlijk 31 maartJe ontvangt een aanvraagformulier voor de syndicale premie van AgODI.
  Je vult dit aanvraagformulier correct en volledig in en ondertekent het met de vermelding 'Gelezen en goedgekeurd'  en de datum.
  Je bezorgt het aanvraagformulier aan de COV-vakbondsafgevaardigde in de school. Als er geen vakbondsafgevaardigde is, geef je het formulier aan de verantwoordelijke van de kring of de regio.
  Uiterlijk 30 juniDe kring- en regioverantwoordelijken bezorgen de formulieren aan het COV-secretariaat.
  Voor 1 septemberHet COV-secretariaat zorgt voor de uitbetaling van de syndicale premie.