Ziekte kies je niet

COV-ziekte
Je hebt een prettige opdracht, fijne collega’s en blije leerlingen. Alles gaat je voor de wind, maar dan word je ziek. Gelukkig heb je als vastbenoemd of tijdelijk personeelslid recht op een aantal betaalde ziektedagen. Personeelsleden aangesteld in het ambt van administratief medewerker volgen vanaf 1 september 2007 in principe dezelfde regeling. Er werden voor hen echter overgangsmaatregelen uitgewerkt.