Welzijn en preventie

COV-welzijn
Welzijn op het werk heeft te maken met de omstandigheden waarin je je werk uitvoert: veiligheid, bescherming van de gezondheid, psychosociale belasting, ... Kan je je job uitoefenen in prettige, werkbare en gezonde omstandigheden? Hieraan werken is een taak van alle actoren: bestuur, personeel, leerlingen, ouders, bezoekers, …
In deze rubriek meer over: