Verplaatsingsvergoedingen

Verplaatsingsvergoeding COV fietsparking
Je hebt recht op een vergoeding woon- werkverkeer als je met het openbaar vervoer of de fiets naar het werk gaat. Doe je die verplaatsing met de auto dan krijg je geen verplaatsingsvergoeding.

Openbaar vervoer

Alle kosten van openbaar vervoer komen in aanmerking: trein, tram, bus en/of metro. De terugbetaling is beperkt tot de prijs van het goedkoopste vervoerbewijs. Bij het gebruik van de trein wordt enkel het gebruik van het vervoerbewijs 2e klasse terugbetaald. De betaling van de kosten van het openbaar vervoer gebeurt tegen afgifte van het vervoerbewijs

Fietsvergoeding

Je krijgt een fietsvergoeding van € 0,15/km als je het volledige of een gedeelte van het woon-werktraject met de fiets aflegt. Voorwaarde is wel dat de afstand van een enkele rit tenminste een kilometer bedraagt. De fietsvergoeding kan je via een verklaring op eer aanvragen de laatste dag van de maand waarop de prestaties verricht zijn. De fietsvergoeding wordt maandelijks uitbetaald.

Andere vervoersonkosten

Verplaatsingen in opdracht van de school worden aanzien als 'dienstverplaatsingen'. Deze verplaatsingen gebeuren in opdracht van directeur of schoolbestuur, bv. vervoer van leerlingen naar het zwembad,… Als je dienstverplaatsingen maakt met je eigen auto, hebt je recht op een kilometervergoeding. Tot en met 30 juni 2019 bedraagt die vergoeding 0,3573 euro per kilometer.
Extra verplaatsingskosten voor deelname aan lokale inspraakorganen worden als werkingskosten van deze inspraakcomités beschouwd. Ze moeten betaald worden door de werkgevers volgens de regeling die geldt voor dienstverplaatsingen.
Vervoerskosten voor activiteiten waarvoor aparte werkingstoelagen bestaan (bijvoorbeeld nascholing, GON-begeleiding, …) vallen niet onder het woon-werkverkeer en de verplaatsingsvergoeding.