Verlof wegens overmacht

Verlof wegens overmacht
Soms word je onverwacht geconfronteerd met een ziekte of ongeval van één van je huisgenoten.  Dan kan je verlof wegens overmacht nemen.  

Concreet:
Als vastbenoemd of tijdelijk personeelslid kan je verlof wegens overmacht nemen bij ziekte of een ongeval van iemand die onder hetzelfde dak woont als jou. 

   Bewijsstukken

   Het zieke of gekwetste gezinslid kan thuis verblijven of in het ziekenhuis.  Uit een medisch attest moet blijken dat jouw aanwezigheid als personeelslid bij deze persoon vereist is.  Dat attest wordt in je dossier bewaard.

    Duur

    Per burgerlijk jaar mag je maximaal vier dagen verlof wegens overmacht nemen.  
    Het verlof wegens overmacht moet je in volle dagen opnemen.  Verlof op woensdag telt voor een volledige dag. 

    Het gaat steeds om dagen waarop de school geopend is. 
    Je moet je directeur verwittigen vóór de aanvang van het verlof en achteraf de nodige bewijsstukken bezorgen.

     Bezoldiging

     Tijdens het verlof wegens overmacht hebben zowel tijdelijke als vastbenoemde personeelsleden recht op bezoldiging.  Het verlof wordt gelijkgesteld met dienstactiviteit.  Het opnemen van deze dagen heeft geen invloed op je pensioen.

      Enkel voor militanten: Werkschema omstandigheidsverlof- Verlof door overmacht