Een ongeval is snel gebeurd!

intro ongevallen
Hoe voorzichtig je ook bent, een ongeval is snel gebeurd. Heb je een ongeval in dienstverband of op weg naar of van het werk, dan is dit mogelijk een arbeidsongeval. 
Ongevallen buiten dienstverband die arbeidsongeschiktheid tot gevolg hebben en veroorzaakt zijn door een derde, geef je best aan als buitendienstongeval.
Bij een schoolongeval stelt zich eventueel de vraag naar je aansprakelijkheid.

Hieronder krijg je meer uitleg over deze drie soorten ongevallen: