TBSPA

TBSPA
Soms heb je, mogelijk vrij onverwacht, behoefte om verminderd of helemaal niet te werken. Soms verplichten bepaalde omstandigheden je om oplossingen te zoeken, zelfs voor één dag. Eén van de mogelijkheden die je dan hebt is de ter beschikking stelling wegens persoonlijke aangelegenheden.
Ter beschikking stelling wegens persoonlijke aangelegenheden blijft bestaan in het schooljaar 2016-2017 volgens de huidige bepalingen. De TBSPA begint zoals bepaald in de aanvraag en eindigt op de dag overeengekomen met het schoolbestuur, uiterlijk op 31 augustus 2017.
Vanaf 1 september 2017 worden de 3 soorten AVP voor persoonlijke aangelegenheden en de TBSPA samengevoegd tot één stelsel ‘Afwezigheid voor verminderde prestaties’. Er zal geen rekening gehouden worden met eerder opgenomen periodes van AVP en TBSPA.
Wat is TBSPA?
Terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden (TBSPA), verlof zonder wedde in de volksmond,  biedt de mogelijkheid om je gedurende maximaal 60 maanden van de loopbaan vrij te maken voor een persoonlijke reden.  Dit verlof kan al dan niet worden opgenomen in onderbroken periodes. Je hoeft geen reden mee te delen.

Voorwaarden

Vastbenoemde en tijdelijke personeelsleden kunnen van dit verlofstelsel genieten. Als tijdelijk aangesteld personeelslid kan TBSPA enkel voor een afwezigheid die ligt binnen de periode van je aanstelling.
 

Aanvraag

Je dient je aanvraag in bij je schoolbestuur. In deze aanvraag specificeer je de periode en het gewenste volume van TBSPA. TBSPA is een gunst. Het schoolbestuur maakt zijn beslissing bekend binnen 15 dagen te rekenen vanaf de ontvangst van de aanvraag.

Aanvang en einde

TBSPA kan op elk moment ingaan. Er is geen vaste begindatum. Dit wordt in onderling overleg tussen het personeelslid en het schoolbestuur geregeld.                                     Er is geen vaste einddatum. TBSPA eindigt op de dag overeengekomen tussen jou en je schoolbestuur. Bij wederzijds akkoord is het mogelijk de TBSPA voortijdig te beëindigen. TBSPA eindigt uiteraard de dag nadat de maximale termijn van 60 maanden is opgenomen. 

Duur

De  totale duur van de terbeschikkingstelling, in één keer of in verschillende keren genomen, mag tijdens je volledige loopbaan niet méér bedragen dan 60 maanden, ongeacht of je de terbeschikkingstelling kreeg voor de volledige prestatie of voor een gedeelte ervan.

Inkomen

Voor het gedeelte dat je TBSPA neemt, ontvang je geen salaris.

Cumulatie

Vervangende winstgevende activiteiten zijn mogelijk in combinatie met TBSPA.

Gevolgen voor pensioen

Perioden van TBSPA komen niet in aanmerking voor de berekening van het pensioen. 
 

Bijkomende bepalingen

Door het opnemen van TBSPA zijn er gevolgen voor de bezoldiging tijdens de zomervakantie. Het salaris vermindert a rato van het aantal dagen (TBSPA x 0,2). Bij TPSPA van 1 september tot en met 30 juni zal in de vakantieperiode de bezoldiging gelijk zijn aan de bezoldiging tijdens het schooljaar. De vakantiemaanden worden niet meegerekend bij de maximaal 60 op te nemen maanden. Bij TBSPA over een langere periode zal de vakantieperiode wel worden aangerekend. 
Indien volledige TBSPA voor een langere periode wordt opgenomen zal je je in orde moeten stellen met de mutualiteit. Je kan geen verlof wegens ziekte of gebrekkigheid inroepen tijdens deze periode van TBSPA.