Terbeschikkingstelling voorafgaand aan het rustpensioen

COV-eindeloopbaan-tbsvp
Het is niet mogelijk de uitstapdatum TBSVP te bepalen zonder de P-datum (pensioendatum)  te kennen. Het berekenen van de P-datum is een individueel gegeven. Of je al dan niet kan genieten van een TBSVP is afhankelijk van je geboortedatum. De aanpassing van de pensioenleeftijd heeft tot gevolg dat er geen vaste minimale leeftijdsgrens voor TBSVP bestaat.

Voorwaarden

Je kan een TBSVP opnemen als je voldoet aan volgende voorwaarden:
 • Je bent vastbenoemd.
 • Je hebt ten minste 20 dienstjaren die in aanmerking komen voor de opening van het recht op een rustpensioen. De kalenderjaren waarvoor pensioenrechten zijn opgebouwd in andere pensioenstelsels (diensten als werknemer of zelfstandige activiteiten) mag je in rekening brengen. Diplomabonificatie kan (meestal) niet meer worden meegeteld.
 • Je oefent je ambt uit als hoofdambt.

TBSVP voor personeelsleden uitsluitend benoemd als kleuteronderwijzers (asv)

 • Ben je geboren voor 1 september 1954, dan kan je nog genieten van de P-4 regeling. Je hebt dus recht op TBS vier jaar voor je pensioenleeftijd. Daarnaast heb je ook recht op een bijkomende periode van terbeschikkingstelling, de zogenaamde bonus, waardoor je nog vroeger kan uitstappen. Dat kan nooit voor 55 jaar. 
 • Wanneer je geboren bent vanaf 1 september 1954 en voor 1 januari 1958 kan je een P-4 opnemen.  
 • Ben je geboren vanaf 1 januari 1958 en voor 1 januari 1959 kan je maximaal een P-3 opnemen.
 • Personeelsleden geboren vanaf 1 januari 1959 hebben nog recht om 2 jaar voor de pensioendatum uit te stappen met TBSVP.
TBSVP voor personeelsleden niet uitsluitend vastbenoemd als kleuteronderwijzer
 • Ben je geboren voor 1 september 1954 dan kan je nog genieten van een P-2. Daarnaast heb je ook nog recht op een bijkomende periode van terbeschikkingstelling, de zogenaamde bonus, waardoor je nog vroeger kan uitstappen. Dat kan nooit voor 55 jaar. 
 • Wanneer je geboren bent vanaf 1 september 1954 en voor 1 januari 1957 kan je een P-2 opnemen.  
 • Ben je geboren vanaf 1 januari 1957 en voor 1 januari 1958 kan je maximaal een P-1 opnemen.
 • Personeelsleden geboren vanaf 1 januari 1958 kunnen niet meer genieten van een TBSVP.

Aanvang en einde

TBSVP kan aanvangen op 1 september, 1 januari of 1 april en stopt zodra de pensioenleeftijd is bereikt (uitgezonderd bij het opnemen van de bonus die kan doorlopen na de pensioenleeftijd). Tijdens de periode van TBSVP ontvang je een wachtgeld. De betrekking wordt vacant gesteld.

Wachtgeld

Tijdens de periode van TBSVP ontvang je een wachtgeld. Het wachtgeld blijft ongewijzigd gedurende de hele periode. Het wachtgeld is gelijk aan de laatste activiteitswedde/55. Ook niet-verworven salarisschalen worden opgenomen in het wachtgeld. 

Aanvraag

De school of instelling bezorgt het aanvraagformulier aan het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. Je kan TBSVP opnemen na ontvangst van een schriftelijke bevestiging van het Vlaams Ministerie van Onderwijs.

Bonus

Wachtgeld

Cumulatie