Wat te doen bij overlijden

COV-eindeloopbaan-overlijden
Je mag er niet aan denken: je partner, vriend, familielid, collega verliezen door ziekte of een ongeval … Helaas gaat een rouwproces ook gepaard met administratieve regelingen.
Het overlijden van een personeelslid in actieve dienst moet gemeld worden aan de school met een uittreksel uit de overlijdensakte. De school zal het nodige doen om het werkstation van het overlijden op de hoogte te brengen. De nabestaanden hebben in bepaalde omstandigheden recht op een begrafenisvergoeding. Om deze vergoeding te ontvangen, moeten zij een aanvraag doen.
Als een gepensioneerde overlijdt, moet de Pensioendienst van de overheidssector zo vlug mogelijk op de hoogte worden gebracht. Dit kan schriftelijk op dit adres:  Pensioendienst voor de overheidssector, Dienst Betalingen, Victor Hortaplein 40 bus 30, 1060 Brussel. De langstlevende echtgenoot zal automatisch een begrafenisvergoeding ontvangen. Indien er geen langstlevende echtgenoot is, kunnen nabestaanden een aanvraag indienen.

Overlijden van een personeelslid in actieve dienst (enkel voor leden)

Overlijden van een gepensioneerde (enkel voor leden)

Overlijden van een personeelslid in actieve dienst (enkel voor militanten)

Overlijden van een gepensioneerde (enkel voor militanten)