Militantenvorming

COV-vorming-West-Vlaanderen
Het COV weet zijn militanten naar waarde te schatten. We brengen hen minstens twee keer per jaar samen op een militantenvorming. Met de term ‘militanten’ worden zowel de vakbondsafgevaardigden, LOC- als ABC-vertegenwoordigers bedoeld. Gemiddeld worden de vormingsdagen op 22 verschillende locaties georganiseerd en zijn er 1.200 militanten aanwezig. Wij verwelkomen er graag de nieuwe vakbondsafgevaardigden en personeelsvertegenwoordigers. Je wordt uitgenodigd via je kring/regio of via je provinciaal bestuur. 
Tijdens het eerste trimester organiseren we geen militantenvorming omwille van de provinciale congressen en het COV-congres. In het tweede trimester zullen we de rechtspositie van het personeel onder de loep nemen. We focussen op onderhandelen rond dit thema. Samen met onze militanten bereiden we ook al de VA-verkiezingen van het najaar voor.
 

Militantenvorming sociale vaardigheden

In afspraak met de verbondelijke vormingsdiensten van het ACV wordt een vormingsdag opgezet volgend op de thema’s communicatie en vergaderen. Deze vorming is beperkt tot 20 à 25 deelnemers per vormingsgroep. De deelnemers van afgelopen jaren krijgen de kans om de volledige cyclus te volgen. Nieuwe deelnemers kunnen nog instappen. 
Tijdens jaar drie ligt de focus op het thema contacten leggen: dienstverlenend gesprek, aanspreken en overtuigen.
 

Vorming is jouw recht

De vakbondsafgevaardigde is de vertegenwoordiger van het personeel van de school. Hij/zij oefent het mandaat uit in overeenstemming met de doelstellingen van het COV. De vakbondsafgevaardigde is een heel belangrijke schakel in de organisatie en de school. Daarom heeft elke vakbondsafgevaardigde of personeelsvertegenwoordiger het recht om deel te nemen aan vormingsdagen die georganiseerd worden door de representatieve vakorganisaties. Dit is uitdrukkelijk bepaald in de syndicale statuten: voor het gesubsidieerd vrij onderwijs in artikel 41 en 52 van ‘het decreet van 5 april 1995 betreffende de lokale onderhandelingscomités’ en voor het gesubsidieerd officieel onderwijs in artikel 82 van ‘het KB van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet op het syndicaal statuut’. Je hebt recht om aan deze vorming deel te nemen, ook al kan je directeur geen vervanging voorzien.