Militantenvorming

COV-vorming-West-Vlaanderen
Het COV weet zijn militanten naar waarde te schatten. We brengen hen minstens twee keer per jaar samen op een militantenvorming. Met de term ‘militanten’ worden zowel de vakbondsafgevaardigden, LOC- als ABC-vertegenwoordigers bedoeld. Gemiddeld worden de vormingsdagen op 22 verschillende locaties georganiseerd en zijn er 1.200 militanten aanwezig. Wij verwelkomen er graag de nieuwe vakbondsafgevaardigden en personeelsvertegenwoordigers. Je wordt uitgenodigd via je kring/regio of via je provinciaal bestuur. Breng je syndicaal enthousiasme mee!
 

Militantenvorming tweede trimester

In het tweede trimester nemen we de rechtspositie van het personeel onder de loep. We focussen op onderhandelen over dit thema. We bereiden ook de VA-verkiezingen van het najaar voor. Breng je syndicaal enthousiasme mee!
 
Rechtspositie: TADD en vaste benoeming
Er zijn wijzigingen op til voor onze jonge collega’s om sneller TADD te worden. Ook zijn er gevolgen voor vaste benoeming vanaf 2019. VA’s en personeelsvertegenwoordigers krijgen met deze wijzigingen een zeer belangrijke opvolgingstaak! Want zij gaan mee onderhandelen in het onderhandelingscomité.  We zoeken regelgeving over TADD en vaste benoeming op. We vernemen of er overgangsmaatregelen zijn. En bekijken hoe het zit met de aanvangsbegeleiding. We gaan heel concreet in op hun verantwoordelijkheid in de inspraakorganen: opvolgen van al deze wijzigingen en de aanvangsbegeleiding; hoe en wanneer op agenda onderhandelingscomité plaatsen; uitwisseling van ervaringen.
 
Syndicale verkiezingen najaar 2019
Onze militanten krijgen uitgebreide info over het boeiende engagement en de wervingscampagne voor de syndicale verkiezingen in schooljaar 2019-2020. We bespreken het profiel van de VA. We hopen hen, en via hen andere collega’s, te enthousiasmeren voor het syndicale engagement.
 
Vorming in jouw buurt (telkens van 9 tot 16 uur)
Provinciaal verbond Antwerpen
 • Donderdag 7 februari 2019: Perron Noord, Licht Vliegwezenlaan11, Brasschaat 
 • Maandag 11 februari 2019: De Linde, Kasteelstraat 67, Retie 
 • Donderdag 14 februari 2019: Zaal Familia, Nonnenstraat 47, Nijlen
 • Maandag 18 februari 2019: TPC, Groenenborgerlaan 149, Antwerpen 
 • Donderdag 21 februari 2019: De Mixx, Asbroek 1H, Herselt
 • Maandag 25 februari 2019: Het Rekreatief, Doornstraat 600, Wilrijk (gps-tip: Doornstraat 71B, Edegem)
Provinciaal verbond Vlaams-Brabant
 • Donderdag 7 februari 2019:  ‘t Wit Toreke, Ter Heidelaan 97, Aarschot 
 • Maandag 11 februari 2019:  Essene De Montil, Moortelstraat 8,  Affligem
 • Donderdag 14 februari 2019:  ‘t Wit Toreke, Ter Heidelaan 97, Aarschot
 • Maandag 18 februari 2019: ACV-Leuven, Martelarenlaan 8, Leuven
Provinciaal verbond West-Vlaanderen
 • Donderdag 14 februari 2019:  Zaal Broeders Maristen, Broeder Maristenstraat 2, Pittem 
 • Donderdag 21 februari 2019:  Xpo Meeting Center, Doorniksesteenweg 216, Kortrijk 
 • Maandag 25 februari 2019:  CC De Brouckere, Aartrijkestraat 6, Torhout
 • Donderdag 28 februari 2019:  Zaal Ruytershove, Manegemstraat 37, Izegem
 • Donderdag 14 maart 2019: Zaal Puur (’t Rozenhof), Stokstraat 2, Klerken
Provinciaal verbond Oost-Vlaanderen
 • Donderdag 14 maart 2019: Molenhuis, Molenstraat 44, Oudenaarde 
 • Maandag 18 maart 2019: Den Hof, Hendrik Heymanplein 7, Sint-Niklaas
 • Donderdag 21 maart 2019:  Parochiaal Centrum PAX, Kerkhofweg 1, Aalter
 • Maandag 25 maart 2019: Breughel, Beerveldsebaan 32, Beervelde 
 • Donderdag 28 maart 2019: De Maretak, Albrechtlaan 119A, Aalst
Provinciaal verbond Limburg
 • Maandag 18 maart 2019: TruckStop26bis, Industrieweg 15, Heusden-Zolder 
 • Donderdag 21 maart 2019: Arbeidskansen, Bilzerweg 88, As 
 • Maandag 25 maart 2019: Mariagaarde, Kasteelstraat 10, Hoepertingen
 • Donderdag 28 maart 2019: De Watermolen, Monshofstraat 9, Bocholt (Reppel)
 

Militantenvorming sociale vaardigheden

In afspraak met de verbondelijke vormingsdiensten van het ACV wordt een vormingsdag opgezet volgend op de thema’s communicatie en vergaderen. Deze vorming is beperkt tot 20 à 25 deelnemers per vormingsgroep. De deelnemers van afgelopen jaren krijgen de kans om de volledige cyclus te volgen. Nieuwe deelnemers kunnen nog instappen. 
Tijdens jaar drie ligt de focus op het thema contacten leggen: dienstverlenend gesprek, aanspreken en overtuigen.
 

Vorming is jouw recht

De vakbondsafgevaardigde is de vertegenwoordiger van het personeel van de school. Hij/zij oefent het mandaat uit in overeenstemming met de doelstellingen van het COV. De vakbondsafgevaardigde is een heel belangrijke schakel in de organisatie en de school. Daarom heeft elke vakbondsafgevaardigde of personeelsvertegenwoordiger het recht om deel te nemen aan vormingsdagen die georganiseerd worden door de representatieve vakorganisaties. Dit is uitdrukkelijk bepaald in de syndicale statuten: voor het gesubsidieerd vrij onderwijs in artikel 41 en 52 van ‘het decreet van 5 april 1995 betreffende de lokale onderhandelingscomités’ en voor het gesubsidieerd officieel onderwijs in artikel 82 van ‘het KB van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet op het syndicaal statuut’. Je hebt recht om aan deze vorming deel te nemen, ook al kan je directeur geen vervanging voorzien.