Militantenvorming

COV-vorming-West-Vlaanderen
Het COV weet zijn militanten naar waarde te schatten. We brengen hen minstens twee keer per jaar samen op een militantenvorming. Met de term ‘militanten’ worden zowel de vakbondsafgevaardigden, LOC- als ABC-vertegenwoordigers bedoeld. Gemiddeld worden de vormingsdagen op 22 verschillende locaties georganiseerd en zijn er 1.200 militanten aanwezig. Wij verwelkomen er graag de nieuwe vakbondsafgevaardigden en personeelsvertegenwoordigers. Je wordt uitgenodigd via je kring/regio of via je provinciaal bestuur. 
Dit schooljaar zijn er drie vormingen want we voegen ‘sociale vaardigheden’ toe aan ons gewone aanbod. Elke vakbondsafgevaardigde of personeelsvertegenwoordiger heeft recht op drie vormingsdagen per schooljaar. Laat dit aanbod niet liggen!


Vorming is jouw recht

De vakbondsafgevaardigde is de vertegenwoordiger van het personeel van de school. Hij/zij oefent het mandaat uit in overeenstemming met de doelstellingen van het COV. De vakbondsafgevaardigde is een heel belangrijke schakel in de organisatie en de school. Daarom heeft elke vakbondsafgevaardigde of personeelsvertegenwoordiger het recht om deel te nemen aan vormingsdagen die georganiseerd worden door de representatieve vakorganisaties. Dit is uitdrukkelijk bepaald in de syndicale statuten: voor het gesubsidieerd vrij onderwijs in artikel 41 en 52 van ‘het decreet van 5 april 1995 betreffende de lokale onderhandelingscomités’ en voor het gesubsidieerd officieel onderwijs in artikel 82 van ‘het KB van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet op het syndicaal statuut’. Je hebt recht om aan deze vorming deel te nemen, ook al kan je directeur geen vervanging voorzien.

Vorming over personeelsformatie

Tijdens onze vorming in het najaar van 2017 maakten we kennis met de lestijden- en urenpakketten. Deze keer gaan we hier concreet op in! Je moet daarom heel wat materiaal meebrengen. De vorming begint stipt om 9 uur en eindigt om 16 uur.
 
Onderhandelen over de personeelsformatie 
We herhalen nog even hoe de personeelsgroep in een basisschool, zowel gewoon als buitengewoon onderwijs, is samengesteld. We overlopen de regelgeving rond inspraak. Via praktische oefeningen leren we dienstbrieven lezen. We denken samen na hoe we het lestijden- en urenpakket zo efficiënt mogelijk kunnen inzetten. We bereiden de onderhandelingen in het onderhandelingscomité voor. We leren een protocol afsluiten. 
 
Werven van nieuwe leden
Als toemaatje bekijken we samen hoe we ledenzorg en ledenwerving kunnen aanpakken in onze scho(o)l(en). We wisselen ervaringen uit!
 
Wat je zeker moet meebrengen
 • Syllabus eerste vormingsdag najaar 2017
 • Dienstbrieven school
 • Dienstbrieven stimuli punten en ZORG SG: Je kan deze dienstbrieven informeel opvragen aan je directeur en/of de directeur belast met de coördinatie van je scholengemeenschap. Je kan dit ook formeel vragen via het onderhandelingscomité of als afgevaardigde van het COV. Lager vind je de wetgeving waarop je je kan baseren.
 • Huishoudelijk reglement onderhandelingscomité: Het huishoudelijk reglement omschrijft de werking van je ABOC (officieel onderwijs), je LOC of OR (vrij onderwijs). Ook voor de werking in het OCSG bestaat er een huishoudelijk reglement.
 
Vorming in jouw buurt
Provinciaal verbond Oost-Vlaanderen
 • Maandag 15 januari 2018: Kasteel Walburg, Walburgstraat 35, Sint-Niklaas
 • Donderdag 18 januari 2018: De Maretak, Albrechtlaan 119A, Aalst
 • Maandag 22 januari 2018: Feestzaal Breughel, Beerveldsebaan 32, Beervelde
 • Donderdag 25 januari 2018: Centrum PAX, Kerkhofweg 1, Aalter
 • Donderdag 1 februari 2018: Molenhuis, Molenstraat 44, Oudenaarde
Provinciaal verbond Limburg
 • Maandag 22 januari 2018: Arbeidskansen, Bilzerweg 88, As
 • Donderdag 25 januari 2018: Mariagaarde, Kasteelstraat 10, Hoepertingen
 • Maandag 29 januari 2018: De Watermolen, Monshofstraat 9, Bocholt (Reppel)
 • Donderdag 1 februari 2018: TruckStop26bis, Industrieweg 15, Heusden-Zolder
Provinciaal verbond Antwerpen
 • Donderdag 22 februari 2018: TPC, Groenenborgerlaan 149, Antwerpen
 • Donderdag 1 maart 2018: Het Rekreatief, Doornstraat 71B, Edegem
 • Maandag 5 maart 2018: De Mixx, Asbroek 1H, Herselt
 • Donderdag 8 maart 2018: Zaal Familia, Nonnenstraat 47, Nijlen
 • Maandag 12 maart 2018: De Linde, Kasteelstraat 67, Retie
 • Donderdag 15 maart 2018: Perron Noord, Licht Vliegwezenlaan 11, Brasschaat
Provinciaal verbond Vlaams-Brabant
 • Donderdag 1 maart 2018: ‘t Wit Toreke, Ter Heidelaan 97, Aarschot 
 • Maandag 5 maart 2018: ACV-Leuven, Martelarenlaan 8, Leuven 
 • Donderdag 8 maart 2018: ‘t Wit Toreke, Ter Heidelaan 97, Aarschot
 • Maandag 12 maart 2018: Kasteel La Motte, Lumbeekstraat 20, Sint-Ulriks-Kapelle
Provinciaal verbond West-Vlaanderen
 • Donderdag 22 februari 2018: Zaal Broeders Maristen, Broeder Maristenstraat 2, Pittem 
 • Maandag 26 februari 2018: CC De Brouckere, Aartrijkestraat 6, Torhout 
 • Donderdag 1 maart 2018: Xpo Meeting Center, Doorniksesteenweg 216, Kortrijk
 • Donderdag 8 maart 2018: Zaal Ruytershove, Manegemstraat 37, Izegem
 • Donderdag 15 maart 2018: Puur (’t Rozenhof), Stokstraat 2, Klerken
Opvragen van dienstbrieven
Dat de personeelsformatie onderhandelingsmaterie is moeten we niet meer aantonen. Maar als je problemen hebt om de dienstbrieven te ontvangen, verwijs je best naar cao IX voor de sector onderwijs. Je vindt onder hoofdstuk 2 ‘Inspraak verbeteren’:
2.1. Een betere voorbereiding van de lokale comitésOm de onderhandelingen op lokaal niveau beter te kunnen voorbereiden, moeten de leden van de inspraakorganen vooraf een kopie ontvangen van alle officiële en andere documenten die nodig en nuttig zijn om met voldoende kennis van zaken hun standpunten te kunnen innemen.
Voor het officieel onderwijs geldt het Koninklijk Besluit van 28 september 1984. In hoofdstuk 2 vind je de prerogatieven van de vakorganisaties:
Art. 12. De vakorganisaties ontvangen op hun verzoek en tegen de kostprijs, de documentatie van algemene aard die verband houdt met het ten aanzien van het personeel dat zij vertegenwoordigen gevoerde beleid, met uitsluiting van de stukken waarvan alleen ter plaatse inzage kan worden genomen.
In het syndicaal statuut van het katholiek onderwijs staan in hoofdstuk 3 de specifieke bevoegdheden van de vakbondsafgevaardigde. Vooral art. 5 is voor je motivatie belangrijk! Baseer je dan op §3:
De vakbondsafgevaardigde heeft het recht bij de directeur informatie op te vragen, voorstellen te doen, gehoord te worden en advies uit te brengen betreffende de uitoefening van de bevoegdheden toegekend aan de vertegenwoordigers van het personeel in het Lokaal Onderhandelingscomité.

Vorming sociale vaardigheden

Het COV is gestart met een vierjaarlijkse vormingscyclus ‘sociale vaardigheden’ voor al zijn militanten. Voor deze vorming doen we beroep op de deskundige begeleiding van de ACV-vormingsdiensten van de verbonden. Sociale vaardigheden kunnen maar op een kwaliteitsvolle manier aangeleerd worden als de groepen niet te groot zijn. We beperken daarom het aantal deelnemers tot maximaal 25 personen per vormingsmoment. Oefenen is immers een essentieel onderdeel van deze vaardigheidstraining! Zodra je de uitnodiging van je provinciaal verbond ontvangt, schrijf je dus best zo snel mogelijk in want de plaatsen zijn beperkt! Omdat deze vormingsdag kadert in een cyclus van vier jaar verwachten we van de deelnemers het engagement om ook de volgende drie jaar aan het vervolg van de vorming sociale vaardigheden deel te nemen.
De eerste vormingsdag over communicatie is achter de rug. De komende data vind je hier binnenkort.