Militantenvorming

COV-vorming-West-Vlaanderen
Het COV weet zijn militanten naar waarde te schatten. We brengen hen minstens twee keer per jaar samen op een militantenvorming. Met de term ‘militanten’ worden zowel de vakbondsafgevaardigden, LOC- als ABC-vertegenwoordigers bedoeld. Gemiddeld worden de vormingsdagen op 22 verschillende locaties georganiseerd en zijn er 1.200 militanten aanwezig. Wij verwelkomen er graag de nieuwe vakbondsafgevaardigden en personeelsvertegenwoordigers. Je wordt uitgenodigd via je kring/regio of via je provinciaal bestuur. 
Dit schooljaar zijn er drie vormingen want we voegen ‘sociale vaardigheden’ toe aan ons gewone aanbod. Elke vakbondsafgevaardigde of personeelsvertegenwoordiger heeft recht op drie vormingsdagen per schooljaar. Laat dit aanbod niet liggen!


Vorming is jouw recht

De vakbondsafgevaardigde is de vertegenwoordiger van het personeel van de school. Hij/zij oefent het mandaat uit in overeenstemming met de doelstellingen van het COV. De vakbondsafgevaardigde is een heel belangrijke schakel in de organisatie en de school. Daarom heeft elke vakbondsafgevaardigde of personeelsvertegenwoordiger het recht om deel te nemen aan vormingsdagen die georganiseerd worden door de representatieve vakorganisaties. Dit is uitdrukkelijk bepaald in de syndicale statuten: voor het gesubsidieerd vrij onderwijs in artikel 41 en 52 van ‘het decreet van 5 april 1995 betreffende de lokale onderhandelingscomités’ en voor het gesubsidieerd officieel onderwijs in artikel 82 van ‘het KB van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet op het syndicaal statuut’. Je hebt recht om aan deze vorming deel te nemen, ook al kan je directeur geen vervanging voorzien.

Vorming sociale vaardigheden

Het COV start met een vierjaarlijkse vormingscyclus ‘sociale vaardigheden’ voor al zijn militanten. Voor deze vorming doen we beroep op de deskundige begeleiding van de ACV-vormingsdiensten van de verbonden. In de provincies Oost-Vlaanderen, Limburg en West-Vlaanderen vindt ze plaats tijdens het tweede trimester, in de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant in het derde trimester.
Communicatie
Vaardigheden om met anderen om te gaan en te communiceren heb je dagelijks nodig in je vakbondswerk! De eerste vormingsdag draait dan ook rond communicatie. Tijdens een interactieve training komen onder andere deze onderwerpen aan bod: 
 • Communicatieschema
 • Non-verbale communicatie
 • Actief luisteren
 • Duidelijke boodschappen geven
 • Feedback geven

Oefenen
Sociale vaardigheden kunnen maar op een kwaliteitsvolle manier aangeleerd worden als de groepen niet te groot zijn. We beperken daarom het aantal deelnemers tot maximaal 25 personen per vormingsmoment. Oefenen is immers een essentieel onderdeel van deze vaardigheidstraining! Zodra je de uitnodiging van je provinciaal verbond ontvangt, schrijf je dus best zo snel mogelijk in want de plaatsen zijn beperkt! Omdat deze vormingsdag kadert in een cyclus van vier jaar verwachten we van de deelnemers het engagement om ook de volgende drie jaar aan het vervolg van de vorming sociale vaardigheden deel te nemen.

Vorming in jouw buurt
Provinciaal verbond Oost-Vlaanderen
 • Maandag 16 januari 2017: De Maretak (zaal herfst), Albrechtlaan 119A, Aalst
 • Maandag 23 januari 2017: Feestzaal Breughel, Beerveldsebaan 32, Beervelde
 • Donderdag 9 februari 2017: Parochiaal Centrum PAX, Kerkhofweg 1, Aalter

Provinciaal verbond Limburg
 • Donderdag 19 januari 2017: Mariagaarde, Kasteelstraat 10, Hoepertingen
 • Donderdag 26 januari 2017: Feestzalen Elysee, Sledderloweg 14, Genk
 • Donderdag 2 februari 2017: TruckStop26bis, Industrieweg 15, Heusden-Zolder
 • Donderdag 9 februari 2017: De Watermolen, Monshofstraat 9, Bocholt (Reppel)

Provinciaal verbond West-Vlaanderen
 • Donderdag 9 maart 2017: Zaal Ruytershove, Manegemstraat 37, Izegem
 • Donderdag 16 maart 2017: Zaal Broeders Maristen, Broeder Maristenstraat 2, Pittem
 • Donderdag 23 maart 2017: ’t Rozenhof, Stokstraat 2, Klerken
 • Donderdag 23 maart 2017: Hotel Kennedy, President Kennedypark 16/D, Kortrijk
 • Donderdag 30 maart 2017: CC De Brouckere, Aartrijkestraat 6, Torhout

Provinciaal verbond Antwerpen

 • Vrijdag 5 mei 2017: ACV, Onder den Toren 5, Mechelen
 • Vrijdag 12 mei 2017: ACV, Henri Spillemaeckersstraat 5, Boom
 • Maandag 15 mei 2017: ACV, Nationalestraat 111, Antwerpen
 • Maandag 22 mei 2017: ACV, Nationalestraat 111, Antwerpen
 • Maandag 29 mei 2017: ACV, Korte Begijnenstraat 20, Turnhout
 • Dinsdag 6 juni 2017: ACV, Jakob Smitslaan 67, Mol
 • Dinsdag 6 juni 2017: ACV, Korte Begijnenstraat 20, Turnhout

Provinciaal verbond Vlaams-Brabant

 • Maandag 15 mei 2017: ACV, Martelarenlaan 8, Leuven (Zaal De Mens)
 • Maandag 29 mei 2017: ACV, Martelarenlaan 8, Leuven (Zaal De Mens)