Leden van het CPBW

COV-overleg-rond-tafel
Voor de leden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) zijn er elk jaar twee halve vormingsdagen, ingericht samen met COC. Er wordt ingegaan op de vele reglementeringen in functie van veiligheid en welzijn. Naast een theoretisch gedeelte krijgt de praktische toepassing in de scholen veel aandacht.