Leden van het CPBW

COV-overleg-rond-tafel
Voor de leden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) zijn er elk jaar twee halve vormingsdagen, ingericht samen met COC. Er wordt ingegaan op de vele reglementeringen in functie van veiligheid en welzijn. Naast een theoretisch gedeelte krijgt de praktische toepassing in de scholen veel aandacht.

Vorming in jouw buurt
Provinciaal verbond Antwerpen
Woensdag 11 oktober 2017: 9 -12 uur, hotel Aldhem, Grobbendonk
Woensdag 25 april 2018: 9 - 12 uur, hotel Aldhem, Grobbendonk

Provinciaal verbond Oost-Vlaanderen
Woensdag 18 oktober 2017: ACV-Centrum, Poel 7, Gent
Woensdag 18 april 2018: ACV-Centrum, Poel 7, Gent

Provinciaal verbond Vlaams-Brabant
Woensdag 15 november 2017: ACV Leuven
Woensdag 16 mei 2018: ACV Leuven

Provinciaal verbond West-Vlaanderen
Woensdag 8 november 2017: Salons Denotter , Zedelgem
Woensdag 2 mei 2018: Salons Denotter, Zedelgem