Info augustus

Info augustus
De aftrap van het werkjaar wordt traditioneel gegeven op de COV-info in elke provincie op het einde van augustus. Op dat vormingsmoment wordt naast een bespreking van de actualiteit dieper ingegaan op alle nieuwe reglementering die het komende schooljaar van toepassing zal zijn. De vormingsvoormiddag is vooral bedoeld voor militanten, directeurs en administratief medewerkers, maar heeft ook succes bij bestuursleden van provincies, regio’s en kringen. Het zijn de provinciale verbonden die je de uitnodiging bezorgen.
Ze vonden in 2017 plaats van vrijdag 25 tot en met dinsdag 29 augustus.