In-service-bijscholing

COV-schrift-pen-rekenmachine
Jaarlijks verzorgt het COV twee vormingsmomenten voor directeurs en een vormingsmoment voor administratief medewerkers. Omdat die vorming tijdens de schooluren plaatsvindt, noemen we ze een ‘in-service-bijscholing’ (ISB). De vorming gaat telkens over een algemeen thema dat zowel interessant is voor de administratief medewerkers als voor de directeurs. De thema’s worden belicht vanuit het perspectief van de deelnemers.
De in-service-bijscholingen (ISB) voor onze COV-directeurs en administratief medewerkers gaan dit voorjaar over ‘personeelsformatie in gewoon en buitengewoon onderwijs’. Dit thema wordt aan beide doelgroepen op dezelfde dag en plaats apart aangeboden, met eigen accenten. Om 9 uur starten we zoals altijd met een overzicht van de actualiteit gebracht door een bestuurslid. Vanaf 9.30 uur verdiepen we ons in het thema.
 
Wat mag je als administratief medewerker verwachten?
We nemen je mee in het verhaal van de personeelsformatie op basis van de dienstbrief. Samen bekijken we welke ambten worden ingericht en  welke lestijden, uren en punten je daarvoor nodig hebt. We focussen zowel op gewoon als buitengewoon onderwijs en vergeten daarbij zeker de ondersteuners niet. We maken tijd voor vragen en uitwisseling van praktijkervaring.
 
Wat mag je als directeur verwachten?
Jij droomt vast wel eens van een school waar alle opdrachten waar je nood aan hebt, vervuld kunnen worden met voldoende middelen van de overheid. Maar elk jaar zet de dienstbrief ons weer met beide voeten op de grond. Toch willen we samen de personeelsformatie onder de loep nemen. Aan de hand van vraag en antwoord gaan we dieper in op de theorie. Daarnaast willen we in debat gaan over de visie op een goede personeelsformatie en aan welke criteria die moet voldoen.
 
Vorming voor administratief medewerkers en directeurs in jow buurt 
  • Limburg: dinsdag 20/03/2018, Diocesane Onderwijsdiensten, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt.
  • Oost-Vlaanderen: dinsdag 27/03/2018, Feestzaal Breughel, Beerveldsebaan 32, Beervelde.
  • West-Vlaanderen: dinsdag 17/04/2018, ACV Roeselare, Henri Horriestraat 31, Roeselare.
  • Antwerpen: dinsdag 24/04/2018, Bouwelhoeve, Stationlei 42, 2288 Bouwel.
  • Vlaams-Brabant: dinsdag 24/04/2018, ACV-Leuven, Martelarenlaan 8, Leuven (de Mens) (De Bond).