In-service-bijscholing

COV-schrift-pen-rekenmachine
Jaarlijks verzorgt het COV twee vormingsmomenten voor directeurs en een vormingsmoment voor administratief medewerkers. Omdat die vorming tijdens de schooluren plaatsvindt, noemen we ze een ‘in-service-bijscholing’ (ISB). De vorming gaat telkens over een algemeen thema dat zowel interessant is voor de administratief medewerkers als voor de directeurs. De thema’s worden belicht vanuit het perspectief van de deelnemers.
De volgende ISB komt er aan. Je krijgt een uitnodiging van je kring/regio of je provinciaal verbond. Om 9 uur starten we zoals steeds met een overzicht van de actualiteit gebracht door een bestuurslid. Vanaf 9.30 uur verdiepen we ons in salarissen en vergoedingen. We bekijken hoe een salaris samengesteld is, welke elementen bepalend zijn. Uiteraard bespreken we ook de rol van de administratief medewerker en de directeur in de zorg voor correcte betalingen.
 
Wat mag je verwachten?
We ontleden een betalingsafschrift en de schoollisting. Daarom vragen we jou om een exemplaar van beide documenten mee te brengen. We verkennen welke barema’s en niet-verworven salarisschalen gehanteerd worden in het onderwijs. We bestuderen de samenstelling van een brutosalaris en ontleden het maandsalaris, van bruto naar netto. We geven praktische tips en gaan in op al jouw vragen.

Vorming voor administratief medewerkers
  • West-Vlaanderen: dinsdag 14 maart 2017, ACV Roeselare, Henri Horriestraat 31, Roeselare.
  • Vlaams-Brabant: dinsdag 14 maart 2017, Jezuïetenhuis, Waversebaan 220, Heverlee.
  • Antwerpen: dinsdag 14 maart 2017, Bouwelhoeve, Stationslei 42, Bouwel (Grobbendonk).
  • Limburg: dinsdag 25 april 2017, CC De Muze, Dekenstraat 40, Zolder.
  • Oost-Vlaanderen: dinsdag 25 april 2017, Feestzaal Breughel, Beerveldsebaan 32, Beervelde.
Vorming voor directeurs
  • West-Vlaanderen: dinsdag 14 maart 2017, ACV Roeselare, Henri Horriestraat 31, Roeselare.
  • Vlaams-Brabant: dinsdag 14 maart 2017, Jezuïetenhuis, Waversebaan 220, Heverlee.
  • Antwerpen: dinsdag 14 maart 2017, Bouwelhoeve, Stationslei 42, Bouwel (Grobbendonk).
  • Limburg: dinsdag 9 mei 2017, CC De Muze, Dekenstraat 40, Zolder.
  • Oost-Vlaanderen: dinsdag 9 mei 2017, Feestzaal Breughel, Beerveldsebaan 32, Beervelde.