In-service-bijscholing

COV-schrift-pen-rekenmachine
Jaarlijks verzorgt het COV twee vormingsmomenten voor directeurs en een vormingsmoment voor administratief medewerkers. Omdat die vorming tijdens de schooluren plaatsvindt, noemen we ze een ‘in-service-bijscholing’ (ISB). De vorming gaat telkens over een algemeen thema dat zowel interessant is voor de administratief medewerkers als voor de directeurs. De thema’s worden belicht vanuit het perspectief van de deelnemers.
 
De in-service-bijscholingen voor onze COV-directeurs en administratief medewerkers gaan dit najaar over ‘in en uit dienst’. Dit thema wordt aan beide doelgroepen op dezelfde dag en plaats apart aangeboden, met eigen accenten. Om 9 uur starten we zoals altijd met een overzicht van de actualiteit gebracht door een bestuurslid. Vanaf 9.30 uur verdiepen we ons in het thema.
 
Wat mag je als administratief medewerker verwachten?
Een volledig personeelsdossier en een juiste zending naar AgODi vormen de basis voor een correct salaris en als het nodig is een correcte werkloosheidsuitkering. We bekijken theorie en praktijk om nare gevolgen te voorkomen en kwalitatief onderwijs te bevorderen. We focussen op: een volledig personeelsdossier, een duidelijk opdrachtenpakket, een correct aanstellingscontract of –besluit, de juiste zending naar AgODi en de procedure bij deeltijdse arbeid en volledige werkloosheid. We leren van elkaar door het uitwisselen van ervaringen.
 
Wat mag je als directeur verwachten?
Een volledig personeelsdossier, een duidelijk opdrachtenpakket, een correct aanstellingscontract of –besluit, een juiste zending naar AgODi … zijn administratieve taken waar jij als schoolleider ook mee te maken krijgt. Het correct in en uit dienst stellen van personeelsleden kan nare gevolgen voorkomen en kwalitatief onderwijs bevorderen. We werken met het decreet rechtspositie. Zo leren we procedures kennen, begrijpen en omzetten naar de praktijk. Samen brengen we moeilijkheden in kaart en zoeken we oplossingen. We leren van elkaar door het uitwisselen van ervaringen.
 
Vorming voor administratief medewerkers en directeurs in jow buurt 
  • West-Vlaanderen: dinsdag 16/10/2018, CC De Brouckere, Aartrijkestraat 6, 8820 Torhout.
  • Antwerpen: dinsdag 23/10/2018, Bouwelhoeve, Stationlei 42, 2288 Bouwel.
  • Limburg: dinsdag 04/12/2018, Diocesane Onderwijsdiensten, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt.
  • Vlaams-Brabant: dinsdag 04/12/2018, Jezuïetenhuis, Waversebaan 220, 3001 Heverlee.
  • Oost-Vlaanderen: dinsdag 11/12/2018, Feestzaal Breughel, Beerveldsebaan 32, 9080 Beervelde.