Algemene ledenvorming

COV-vorming-algemeen
Om onze leden over de ‘populaire’ thema’s zoals eindeloopbaan en verlofstelsels uitgebreider te informeren, organiseren kringen/regio's of provinciale verbonden van het COV algemene ledenvorming. Ook pedagogische thema's worden toegelicht op informatievergaderingen.
Later vind je hieronder meer informatie.