Aangifteformulier schoolongeval OHBV

Gebeurde er een schoolongeval waarbij jouw aansprakelijkheid in het gedrang kan komen? Als je COV-lid bent en voldoet aan bepaalde voorwaarden, kan je aangifte doen bij de OHBV.